Komercjalizacja

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do nadsyłania ofert zakupu wyłącznej licencji na korzystanie w działalności gospodarczej z przysługujących członkom konsorcjum MMP praw do wyników prac B+R projektu Mapa Mikrobiomu Polski (MMP). 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (w skrócie ICHB PAN) jako lider, w imieniu Konsorcjum MMP (ICHB PAN i Ardigen S.A.), oferuje na sprzedaż wyłączną licencję na korzystanie w działalności gospodarczej z przysługujących członkom konsorcjum MMP praw do wyników prac B+R projektu Mapa Mikrobiomu Polski. W wyniku realizacji projektu Mapa Mikrobiomu Polski powstała baza MMP, obrazująca zmienności mikroflory jelitowej polskiej populacji. Do jej stworzenia wykorzystano ponad 1000 prób dostarczonych przez wolontariuszy. MMP umożliwia włączenie podzbiorów innych subpopulacji w celu odniesienia ich do polskiego mikrobiomu referencyjnego. Taka implementacja pozwala na ustalenie składów i niedoborów mikroflory w dowolnie definiowanych subpopulacjach scharakteryzowanych konkretnymi cechami. Do MMP została już włączona subpopulacja pacjentów w terapii onkologicznej. MMP ma postać przetworzonego zbioru informacji o składzie gatunkowym mikrobiomu.

Sprzedający jednocześnie zastrzega, że kupujący musi zobowiązać się do wdrożenia produktu MMP na terenie RP, w okresie do 3 lat po zakończeniu projektu (czyli do 28.02.2025), a prawo do pierwokupu udziałów ICHB PAN w wynikach prac B+R projektu MMP przysługuje konsorcjantowi: Ardigen S.A. 

Licencja: wyłączna, na czas nieokreślony 

Cena minimalna sprzedaży: 361 468,00 zł netto

Formularz ofertowy dostępny w załączeniu.  

Oferty prosimy nadsyłać na adres: komercjalizacja@ibch.poznan.pl w terminie do 03.06.2023 roku

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

Skip to content