Komercjalizacja

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do nadsyłania ofert zakupu praw lub nabycia wyłącznej licencji do korzystania w działalności gospodarczej z wyników prac B+R projektu Mapa Mikrobiomu Polski (w skrócie „MMP”).

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (w skrócie „ICHB PAN”) jako lider, działając w imieniu Konsorcjum MMP, które tworzą ICHB PAN oraz Ardigen S.A. (z siedzibą w Krakowie; KRS: 0000585459), oferuje sprzedaż lub udzielenie wyłącznej licencji na korzystanie w działalności gospodarczej z przysługujących członkom Konsorcjum MMP praw do wyników prac B+R projektu Mapa Mikrobiomu Polski.

W wyniku realizacji przez Konsorcjum projektu Mapa Mikrobiomu Polski powstała baza MMP, obrazująca zmienności mikroflory jelitowej polskiej populacji. Do jej stworzenia wykorzystano ponad 1000 prób dostarczonych przez wolontariuszy. MMP umożliwia włączenie podzbiorów innych subpopulacji w celu odniesienia ich do polskiego mikrobiomu referencyjnego. Taka implementacja pozwala na ustalenie składów i niedoborów mikroflory w dowolnie definiowanych subpopulacjach scharakteryzowanych konkretnymi cechami. Do MMP została już włączona subpopulacja pacjentów w terapii onkologicznej. MMP ma postać przetworzonego zbioru informacji o składzie gatunkowym mikrobiomu.

ICHB PAN zastrzega, że nabycie praw do bazy MMP nie może być dokonane w celu dalszej odsprzedaży, a nabywca/licencjobiorca praw będzie zobowiązany wprowadzić wyniki prac B+R projektu MMP do własnej działalności gospodarczej w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży/umowy licencyjnej oraz, że prawo pierwokupu udziałów ICHB PAN w wynikach prac B+R projektu MMP przysługuje konsorcjantowi: Ardigen S.A.

Cena minimalna sprzedaży: 200 000,00 zł netto.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o złożenie Formularza ofertowego wg wzoru dostępnego w załączeniu.
Oferty prosimy nadsyłać na adres: komercjalizacja@ibch.poznan.pl, w terminie do 31.08.2024 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie bazy MMP oraz warunków udzielenia licencji i sprzedaży praw do MMP służymy wszelkimi wyjaśnieniami. Pytania prosimy kierować na adres: komercjalizacja@ibch.poznan.pl i kszymkowiak@ibch.poznan.pl.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

Regulamin udostępniania Infrastruktury badawczej

Regulamin udostępniania Infrastruktury badawczej wytworzonej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w ramach projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych (PDF)
Regulamin udostępniania Infrastruktury badawczej wytworzonej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w ramach projektu ECBIG-GMP (PDF)
Regulamin udostępniania Infrastruktury badawczej wytworzonej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w ramach projektu ECBIG-MOSAIC (PDF)

Skip to content