Obrony rozpraw doktorskich

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IChB PAN lub na na stronie internetowej
https://portal.ichb.pl/postepowania-awansowe-prowadzone-przez-rade/ (sekcja “Doktoraty”).

Skip to content