Nagrody i wyróżnienia

Nagrody, wyróżnienia i sukcesy​ ICHB PAN od 2004 r.

Kto przyznał

Nazwa nagrody

Rok

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Specjalna Nagroda Kryształowej Brukselki za olbrzymie zasługi dla polskich uczestników 5. i 6. Programu Ramowego UE

2004

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Gazeta Prawna

Tytuł „Jakość roku 2010” przyznany kategorii „projekty badawcze” za „Zwiększenie potencjału badawczego w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii”

2010

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Specjalna Nagroda Kryształowej Brukselki za zaangażowanie w przygotowanie 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, wkład w rozwój inicjatyw technologicznych i konsekwentną promocję polskiej nauki

2010

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Gazeta Prawna

Tytuł „Jakość roku 2011” przyznany w kategorii „projekty badawcze” za „zwiększenie potencjału badawczego w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii”

2011

Polska Akademia Nauk

Medal Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki

2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kategoria A w parametryzacji jednostek naukowych na lata 2013-2016

2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018 w dziedzinie nauk o życiu (wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Umieszczenie trzech przedsięwzięć ICHB PAN na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej: Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (we współpracy z Politechniką Poznańską), PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji (PCSS), PRACE – Wpółpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PCSS)

2014

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Nagroda Kryształowej Brukselki dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE

2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kategoria A+ w parametryzacji jednostek naukowych na lata 2017-2020

2017

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Nagroda Kryształowej Brukselki dla najaktywniejszych polskich uczestników programów ramowych UE na przestrzeni ostatnich 20 lat

2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Umieszczenie 11 przedsięwzięć współtworzonych przez ICHB PAN na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej:


Instytut:

WCZT 2.0 Centrum Technologii Przyrostowych i Inżynierii Biomedycznej
ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej

PCSS:

POLFAR – Radiointerferometr o Niskiej Częstotliwości. Rozwój systemu: LOFAR 2.0
Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL
Krajowe Laboratorium Sieci i Usług 5G wraz z Otoczeniem
Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna Infrastruktura dla Składowania i Udostępniania Danych oraz Efektywnego Przetwarzania Dużych Wolumenów Danych w Modelach HPC, BigData i Sztucznej Inteligencji
Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
PRACE – Współpraca w Zakresie Zaawansowanych Obliczeń w Europie

 

2020

Polskie Radio

1 miejsce w IV edycji konkursu Polskiego Radia "Lubię, bo polskie" w kategorii "Polski produkt innowacyjny 2020".

2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Nagroda Kryształowej Brukselki dla osób i organizacji, których aktywność w największym stopniu przełożyła się na udział Polski w unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020

2020

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników i doktorantów ICHB PAN od 2007 r.

Kto otrzymał

Kto przyznał

Nazwa nagrody

Rok

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tzw. „Polski Nobel” za odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych

2007

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za osiągnięcia badawcze w latach 2004-2006

2007

dr Anna Jasińska

dr Piotr Kozłowski

dr Krzysztof Sobczak

dr Gracjan Michlewski

dr Marta Olejniczak

dr Mateusz de Mezer

dr Marek Napierała

dr Daniel Michałowski

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Prezes PAN

Nagroda Prezesa PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne

2007

dr Michał Łęgiewicz

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa za pracę: Antigenomic delta ribozyme variants with mutations in the catalytic core obtained by the in vitro selection method, Nucleic Acids Research, 2006, 34, 1270-1280

2007

mgr Agnieszka Wichłacz

mgr Bartosz Brzezicha

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Wyróżnienie za pracę naukową w zakresie biologii eksperymentalnej roślin opublikowaną w latach 2005-2007

2007

prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

mgr Dorota Muth

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Wyróżnienie publikacji pt. Profiling of phenolic compound in leaves of lupine seedlings infected with Colletotrichum lupini, Metabolomics, 2007, 5, 354-362

2007

prof. dr hab. Piotr Kachlicki

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

dr Jacek Król

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Nagroda im. Jakuba Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii wykonaną w Polsce

2008

dr Agnieszka Fiszer

mgr Agnieszka Mykowska

dr Krzysztof Sobczak

dr Mateusz de Mezer

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda za książkę Handbook on Scheduling

2008

dr hab. Piotr Formanowicz

Prezes Rady Ministrów

Nagroda za rozprawę habilitacyjną

2008

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa

2008

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Serwis Nauka w Polsce PAP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureat konkursu „Popularyzator Nauki” dla naukowców i dziennikarzy

2008

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Urząd Patentowy RP

Wyróżnienie z okazji 90. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP „za wspólne działania na rzecz ochrony własności przemysłowej''

2008

prof. dr hab. Jan Barciszewski

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Nagroda Naukowa Miasta Poznania w 2008 roku za opracowanie, opublikowanie, opatentowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowoczesnej metody leczenia guzów mózgu opartej o interferencję RNA

2008

prof. dr hab. Mirosława Naskręt - Barciszewska

dr hab. Eliza Wyszko

dr hab. Katarzyna Rolle

Iwona Gawrońska

prof. dr hab. Andrzej Legocki

Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Sigma-Aldrich

Nagroda za wybitne osiągnięcia w badaniach kwasów nukleinowych

2009

dr Jacek Król

Prezes Rady Ministrów

Nagroda za rozprawę doktorską

2009

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Medal im. Leona Marchlewskiego

2009

dr Magdalena Łuczak

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Nagroda za najlepszą publikację z dziedziny biologii eksperymentalnej roślin: Inhibitors of protein glycosylation or secretion change the pattern of extracellular proteins in suspension-cultured cells of Arabidopsis thaliana, Plant Physiology and Biochemistry, 46: 962-969, 2008

2009

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej

2010

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Oskar Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej i leczenia cukrzycy u dzieci

2010

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

Wydział Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

Nagroda i dyplom Wydziału Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac o roli związków fenolowych w reakcjach obronnych łubinu podczas oddziaływań z mikroorganizmami patogennymi

2010

dr Łukasz Marczak

mgr Dorota Muth

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe

2010

dr hab. Piotr Formanowicz

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za opracowanie rozdziału książki „Biotechnologia roślin”

2010

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Polska Akademia Nauk

Medal Polskiej Akademii Nauk „za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”

2010

dr hab. Piotr Formanowicz

Komisja Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011

dr Agnieszka Kiliszek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START

2011

mgr Anna Kietrys

Wojewódzki Urząd Pracy

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2011

dr Paweł Stróżycki

Polish Society of Experimental Plant Biology

Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach 2009/2010: A new family of ferritin genes from Lupinus luteus - comparative analysis of plant ferritins, their gene structure, and evolution, Molecular Biology & Evolution, 2010, 27, 91-101

2011

dr Maciej Szymański

mgr Anna Szczurek

prof. dr hab. Jan Barciszewski

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

dr Michał Jasiński

Polish Society of Experimental Plant Biology

Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology, wrzesień 2011: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach 2009/2010: Full-size ABC transporters from the ABCG subfamily in Medicago truncatula, Molecular Plant-Microbe Interactions, 2009, 22, 921-31

2011

mgr Joanna Banasiak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze, w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowania zadań i w bioinformatyce

2012

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

IEEE USA

Tytuł Fellow przyznany przez organizację IEEE, USA, w teorii szeregowania zadań i bioinformatyce

2012

dr Agnieszka Kiliszek

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie w 2011 r

2012

mgr Małgorzata Marcinkowska

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł opublikowany w 2011 roku w kwartalniku „Postępy Biochemii”

2012

dr hab. Piotr Kozłowski

mgr Barbara Uszczyńska

Wojewódzki Urząd Pracy

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2012

mgr Małgorzata Marcinkowska

mgr Joanna Banasiak

mgr Zofia Pietrusiewicz

prof. dr hab. Jerzy Boryski

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie

2013

prof. dr hab. Mirosława Naskręt- Barciszewska

prof. dr hab. Jan Barciszewski

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

prof. dr hab. Wojciech Markiewicz

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

prof. dr hab. Ryszard Adamiak

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie

2013

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Zofia Gdaniec

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Prezydent RP

Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

2013

dr hab. Michał Sikorski

dr Agnieszka Fiszer

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

2013

dr Katarzyna Purzycka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

2013

prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Komitet Biochemii i Biofizyki

Medal Leona Marchlewskiego

2013

dr Joanna Banasiak

Kapituła Nagrody im. Stefana Barbackiego

Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego

2013

dr hab. Jan Wrzesiński

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę oryginalną z zakresu genetyki, wykonaną w kraju i opublikowaną w 2012 r.

2013

mgr Dorota Kowalczykiewicz

mgr Aleksander Tworak

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2013

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2013 r. za cykl prac badawczych pt. „Krystalograficzne badania trójnukleotydowych powtórzeń typu CNG”

2013

dr hab. Piotr Formanowicz

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

2013

prof. dr hab. Jan Węglarz

Senat Politechniki Śląskiej

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

2014

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne – stworzenie Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki

2014

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

Srebrny Medal Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej

2014

prof. dr hab. Jan Barciszewski

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biochemii i biofizyki

2014

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe

2014

dr Piotr Łukasiak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną

2014

prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2014

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ

2014

dr Agnieszka Fiszer

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2013 r.

2014

dr Anna Pasternak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

2014

dr Agnieszka Fiszer

dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Wyróżnienie w obszarze nauk biologicznych i rolniczych dla publikacji An MLPA-based strategy for discrete CNV genotyping: CNV-miRNAs as an example, Human Mutation, 34, 763-773, w Konkursie O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta

2014

mgr Magdelena Małgowska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2014

mgr Paweł Rodziewicz

mgr Dominik Lewandowski

mgr Anna Stroynowska-Czerwińska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2014

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Medal Jędrzeja Śniadeckiego

2015

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polish Market

Perła Honorowa w kategorii Nauka

2015

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna

Tytuł i dyplom Ambasador Kongresów Polskich i Nauki

2015

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wyjazdowe Stypendium Naukowe

2015

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

2015

prof. Alexander Wlodawer

dr Lucyna Budźko

Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „I Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna Inwencja” dla Genesius Sp. z o. o. wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za opracowanie preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

2015

dr Paulina Jackowiak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jan Węglarz

Rada Miasta Poznania

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania

2016

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

2016

prof. Douglas H. Turner

dr Karol Czubak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych

2016

dr Paulina Gałka-Marciniak,

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium Kapituły Nagrody Miasta Poznania

2016

mgr Katarzyna Klonowska

dr Julia Staręga-Rosłan

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda im. Profesora Wacława Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2015 r.

2016

dr Karol Czubak

dr Agnieszka Belter

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dr Agnieszki Belter pt. „Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Naskręt-Barciszewskiej

2016

dr Agnieszka Belter

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską

2016

dr Julia Misiorek

Turku Cancer Research Society, Pharmatest

Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w 2016 r.

2016

mgr Martyna Urbanek

L’Oréal/UNESCO/MNiSW/PAN

Stypendium doktoranckie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

2016

mgr Martyna Urbanek

Prezes PAN

Stypendium Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów

2016

mgr Weronika Kotkowiak

mgr Katarzyna Klonowska

mgr Dariusz Wawrzyniak

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

2016

dr hab. Piotr Kozłowski

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Nagroda za cykl publikacji z lat 2013-2015 pt. "Podłoże cytogenetyczne i molekularne zaburzeń rozwoju płci i płodności zwierząt domowych"

2016

dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prezes PAN

Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017 za pionierskie badania w zakresie genomiki, transkryptomiki, proteomiki, a także archeogenomiki

2017

dr hab. Marta Szachniuk

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda Naukowa Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk za cykl prac przedstawiających ory-ginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA

2017

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

Nagroda Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego za wybitne osiągnięcia na polu krystalografii

2017

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

Statuetka Honorowa Hipolita Cegielskiego oraz nadanie godności „Lidera Pracy Organicznej”

2017

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Szymon Wąsik

Komisja Edukacji Narodowej

Medal KEN za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

2017

dr Katarzyna Klonowska

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodących autorem jest doktorant:
Delecja genu APOBEC3B – analiza jej roli w predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA

2017

dr Łukasz Przybył

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START

2018

dr Joanna Śliwiak

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską

2018

dr Katarzyna Klonowska

Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu

Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2018

dr Wanda Biała

Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu

Wyróżnienie w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2018

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

2018

prof. dr hab. Jan Węglarz

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

2018

prof. dr hab. Jan Węglarz

Prezydent RP

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego, a także za wybitne zasługi dla rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej

2019

dr hab. Michał Sobkowski

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej

2019

dr Maciej Stroiński

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

2019

dr Jacek Kolanowski

Polska Akademia Nauk

Wybór na członka Akademii Młodych Uczonych PAN

2019

dr Katarzyna Klonowska

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka”

2019

dr Witold Andrałojć

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

2019

mgr Magdalena Dąbrowska

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w obszarze nauk biologicznych i rolniczych w 2018 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2019

Mgr Magdalena Dąbrowska

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda im. prof. Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2018 r.

2019

dr Karol Czubak

dr hab. Agnieszka Fiszer

Ambasada Francji w RP

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy

2019

dr hab. Eliza Wyszko

Dyrektor XII Biennale we Florencji

Złoty medal za interdyscyplinarny projekt artystyczny EpiMimesis, EpiZone V

2019

dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska

dr hab. Maciej Antczak

Tygodnik „Polityka”

Nagroda Naukowa w kategorii nauki techniczne

2019

dr hab. Marta Szachniuk

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda naukowa II stopnia

2019

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda naukowa II stopnia

2019

dr hab. Marta Szachniuk

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2019

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2019

dr hab. Anna Pasternak

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Umieszczenie na IUPAC Periodic Table of Young Chemist za umiejętności, osiągnięcia oraz wspieranie podstawowych wartości chemii

2019

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

Nagroda za najlepszy cykl prac, które ukazały się w latach 2017-2019, dla prof. Macieja Stobieckiego i współpracowników

2019

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

2020

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

2020

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

2020

dr hab. Maciej Figiel

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr Luiza Handschuh

dr hab. Katarzyna Rolle

50 pracowników i doktorantów ICHB PAN z Wirusowej Grupy Wsparcia

Prezydent RP

Krzyże Zasługi:

1 Złoty

30 Srebrnych

19 Brązowych

2020

mgr Paulina Bierwagen

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Nagrodę w konkursie im. Profesora Kazimierza Bassalika za najlepszą pracę mikrobiologiczną opublikowaną w 2019 r.

2020

dr Kamil Szpotkowski

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

dr Anna Urbanowicz

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

2020

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Minister Edukacji i Nauki

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

2020

dr hab. Marcin K. Chmielewski

dr hab. Maciej Figiel

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr Luiza Handschuh

dr hab. Katarzyna Rolle

dr hab. inż. Maciej Antczak

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe

2020

prof. dr hab. inż. Jan Węglarz

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Nagroda naukowa Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe

2020

dr Jacek Kolanowski

Young Academies Science Advice Structure

Wybór na prezesa Young Academies Science Advice Structure (YASAS)

2020

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Komitet Biotechnologii PAN

Przyznanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2020

dr Jacek Kolanowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2020

mgr Magdalena Dąbrowska

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność organizacyjną

2020

prof. dr hab. Piotr Formanowicz

L’Oréal/UNESCO/MEiN/PAN

Stypendium habilitacyjne L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

2020

dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

L’Oréal/UNESCO/MEiN/PAN

Stypendium habilitacyjne L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

2020

dr hab. Anna Pasternak

Minister Edukacji i Nauki

Nagroda zespołowa za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

2021

dr Weronika Kotkowiak

oraz współpracownicy:

mgr Carolina Roxo

dr Jolanta Lisowiec-Wachnicka

prof. Jesper Wengel

dr Jakub Grynda

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

dr Tomasz Czapik

dr Chris J. Scotton

dr hab. Miłosz Ruszkowski

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda AgroBioTop za osiągnięcia naukowe dotyczące poznania struktur białek roślinnych, a przez to rozszyfrowania ich mechanizmów funkcjonowania, regulacji i oddziaływań

2021

mgr Magdalena Dąbrowska

L’Oréal/UNESCO/MEiN/PAN

Stypendium doktoranckie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

2021

Kto otrzymał

Kto przyznał

Nazwa nagrody

Rok

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tzw. „Polski Nobel” za odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych

2007

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za osiągnięcia badawcze w latach 2004-2006

2007

dr Anna Jasińska

dr Piotr Kozłowski

dr Krzysztof Sobczak

dr Gracjan Michlewski

dr Marta Olejniczak

dr Mateusz de Mezer

dr Marek Napierała

dr Daniel Michałowski

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Prezes PAN

Nagroda Prezesa PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne

2007

dr Michał Łęgiewicz

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa za pracę: Antigenomic delta ribozyme variants with mutations in the catalytic core obtained by the in vitro selection method, Nucleic Acids Research, 2006, 34, 1270-1280

2007

mgr Agnieszka Wichłacz

mgr Bartosz Brzezicha

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Wyróżnienie za pracę naukową w zakresie biologii eksperymentalnej roślin opublikowaną w latach 2005-2007

2007

prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

mgr Dorota Muth

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Wyróżnienie publikacji pt. Profiling of phenolic compound in leaves of lupine seedlings infected with Colletotrichum lupini, Metabolomics, 2007, 5, 354-362

2007

prof. dr hab. Piotr Kachlicki

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

dr Jacek Król

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Nagroda im. Jakuba Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii wykonaną w Polsce

2008

dr Agnieszka Fiszer

mgr Agnieszka Mykowska

dr Krzysztof Sobczak

dr Mateusz de Mezer

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda za książkę Handbook on Scheduling

2008

dr hab. Piotr Formanowicz

Prezes Rady Ministrów

Nagroda za rozprawę habilitacyjną

2007

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa

2008

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Serwis Nauka w Polsce PAP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureat konkursu „Popularyzator Nauki” dla naukowców i dziennikarzy

2008

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Urząd Patentowy RP

Wyróżnienie z okazji 90. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP „za wspólne działania na rzecz ochrony własności przemysłowej''

2008

prof. dr hab. Jan Barciszewski

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Nagroda Naukowa Miasta Poznania w 2008 roku za opracowanie, opublikowanie, opatentowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowoczesnej metody leczenia guzów mózgu opartej o interferencję RNA

2008

prof. dr hab. Mirosława Naskręt - Barciszewska

dr hab. Eliza Wyszko

dr hab. Katarzyna Rolle

Iwona Gawrońska

prof. dr hab. Andrzej Legocki

Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Sigma-Aldrich

Nagroda za wybitne osiągnięcia w badaniach kwasów nukleinowych

2009

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Medal im. Leona Marchlewskiego

2009

dr Magdalena Łuczak

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

Nagroda za najlepszą publikację z dziedziny biologii eksperymentalnej roślin: Inhibitors of protein glycosylation or secretion change the pattern of extracellular proteins in suspension-cultured cells of Arabidopsis thaliana, Plant Physiology and Biochemistry, 46: 962-969, 2008

2009

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej

2010

prof. dr hab. Adam Kraszewski

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Oskar Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej i leczenia cukrzycy u dzieci

2010

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

Wydział Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

Nagroda i dyplom Wydziału Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac o roli związków fenolowych w reakcjach obronnych łubinu podczas oddziaływań z mikroorganizmami patogennymi

2010

dr Łukasz Marczak

mgr Dorota Muth

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe

2010

dr hab. Piotr Formanowicz

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za opracowanie rozdziału książki „Biotechnologia roślin”

2010

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Polska Akademia Nauk

Medal Polskiej Akademii Nauk „za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”

2010

dr hab. Piotr Formanowicz

Komisja Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011

dr Agnieszka Kiliszek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START

2011

mgr Anna Kietrys

Wojewódzki Urząd Pracy

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2011

dr Paweł Stróżycki

Polish Society of Experimental Plant Biology

Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach 2009/2010: A new family of ferritin genes from Lupinus luteus - comparative analysis of plant ferritins, their gene structure, and evolution, Molecular Biology & Evolution, 2010, 27, 91-101

2011

dr Maciej Szymański

mgr Anna Szczurek

prof. dr hab. Jan Barciszewski

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

dr Michał Jasiński

Polish Society of Experimental Plant Biology

Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology, wrzesień 2011: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach 2009/2010: Full-size ABC transporters from the ABCG subfamily in Medicago truncatula, Molecular Plant-Microbe Interactions, 2009, 22, 921-31

2011

mgr Joanna Banasiak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze, w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowania zadań i w bioinformatyce

2012

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

IEEE USA

Tytuł Fellow przyznany przez organizację IEEE, USA, w teorii szeregowania zadań i bioinformatyce

2012

dr Agnieszka Kiliszek

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie w 2011 r

2012

mgr Małgorzata Marcinkowska

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł opublikowany w 2011 roku w kwartalniku „Postępy Biochemii”

2012

dr hab. Piotr Kozłowski

mgr Barbara Uszczyńska

Wojewódzki Urząd Pracy

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2012

mgr Małgorzata Marcinkowska

mgr Joanna Banasiak

mgr Zofia Pietrusiewicz

prof. dr hab. Jerzy Boryski

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie

2013

prof. dr hab. Mirosława Naskręt- Barciszewska

prof. dr hab. Jan Barciszewski

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

prof. dr hab. Wojciech Markiewicz

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

prof. dr hab. Ryszard Adamiak

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie

2013

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Zofia Gdaniec

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Prezydent RP

Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

2013

dr hab. Michał Sikorski

dr Agnieszka Fiszer

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

2013

dr Katarzyna Purzycka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

2013

prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Komitet Biochemii i Biofizyki

Medal Leona Marchlewskiego

2013

dr Joanna Banasiak

Kapituła Nagrody im. Stefana Barbackiego

Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego

2013

dr hab. Jan Wrzesiński

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę oryginalną z zakresu genetyki, wykonaną w kraju i opublikowaną w 2012 r.

2013

mgr Dorota Kowalczykiewicz

mgr Aleksander Tworak

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2013

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2013 r. za cykl prac badawczych pt. „Krystalograficzne badania trójnukleotydowych powtórzeń typu CNG”

2013

dr hab. Piotr Formanowicz

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

2013

prof. dr hab. Jan Węglarz

Senat Politechniki Śląskiej

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

2014

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne – stworzenie Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki

2014

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

Srebrny Medal Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej

2014

prof. dr hab. Jan Barciszewski

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biochemii i biofizyki

2014

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe

2014

dr Piotr Łukasiak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną

2014

prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2014

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ

2014

dr Agnieszka Fiszer

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2013 r.

2014

dr Anna Pasternak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

2014

dr Agnieszka Fiszer

dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Wyróżnienie w obszarze nauk biologicznych i rolniczych dla publikacji An MLPA-based strategy for discrete CNV genotyping: CNV-miRNAs as an example, Human Mutation, 34, 763-773, w Konkursie O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta

2014

mgr Magdelena Małgowska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2014

mgr Paweł Rodziewicz

mgr Dominik Lewandowski

mgr Anna Stroynowska-Czerwińska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu

Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2014

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Medal Jędrzeja Śniadeckiego

2015

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polish Market

Perła Honorowa w kategorii Nauka

2015

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna

Tytuł i dyplom Ambasador Kongresów Polskich i Nauki

2015

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wyjazdowe Stypendium Naukowe

2015

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

2015

prof. Alexander Wlodawer

dr Lucyna Budźko

Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „I Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna Inwencja” dla Genesius Sp. z o. o. wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za opracowanie preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

2015

dr Paulina Jackowiak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jan Węglarz

Rada Miasta Poznania

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania

2016

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

2016

prof. Douglas H. Turner

dr Karol Czubak

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych

2016

dr Paulina Gałka-Marciniak,

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium Kapituły Nagrody Miasta Poznania

2016

mgr Katarzyna Klonowska

dr Julia Staręga-Rosłan

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda im. Profesora Wacława Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2015 r.

2016

dr Karol Czubak

dr Agnieszka Belter

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dr Agnieszki Belter pt. „Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Naskręt-Barciszewskiej

2016

dr Agnieszka Belter

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską

2016

dr Julia Misiorek

Turku Cancer Research Society, Pharmatest

Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w 2016 r.

2016

mgr Martyna Urbanek

L'Oréal

Nagroda L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

2016

mgr Martyna Urbanek

Prezes PAN

Stypendium Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów

2016

mgr Weronika Kotkowiak

mgr Katarzyna Klonowska

mgr Dariusz Wawrzyniak

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

2016

dr hab. Piotr Kozłowski

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Nagroda za cykl publikacji z lat 2013-2015 pt. "Podłoże cytogenetyczne i molekularne zaburzeń rozwoju płci i płodności zwierząt domowych"

2016

dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prezes PAN

Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017 za pionierskie badania w zakresie genomiki, transkryptomiki, proteomiki, a także archeogenomiki

2017

dr hab. Marta Szachniuk

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda Naukowa Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk za cykl prac przedstawiających ory-ginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA

2017

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

Nagroda Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego za wybitne osiągnięcia na polu krystalografii

2017

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

Statuetka Honorowa Hipolita Cegielskiego oraz nadanie godności „Lidera Pracy Organicznej”

2017

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Dominik Lewandowski

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ”

2017

dr Szymon Wąsik

Komisja Edukacji Narodowej

Medal KEN za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

2017

dr Katarzyna Klonowska

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodących autorem jest doktorant:
Delecja genu APOBEC3B – analiza jej roli w predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA

2017

dr Łukasz Przybył

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START

2018

dr Joanna Śliwiak

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską

2018

dr Katarzyna Klonowska

Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu

Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2018

dr Wanda Biała

Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu

Wyróżnienie w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2018

prof. dr hab. Jacek Błażewicz

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

2018

prof. dr hab. Jan Węglarz

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

2018

prof. dr hab. Jan Węglarz

Prezydent RP

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego, a także za wybitne zasługi dla rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej

2019

dr hab. Michał Sobkowski

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej

2019

dr Maciej Stroiński

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

2019

dr Jacek Kolanowski

Polska Akademia Nauk

Wybór na członka Akademii Młodych Uczonych PAN

2019

dr Katarzyna Klonowska

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka”

2019

dr Witold Andrałojć

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

2019

mgr Magdalena Dąbrowska

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Nagroda Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w obszarze nauk biologicznych i rolniczych w 2018 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

2019

Mgr Magdalena Dąbrowska

Komitet Biotechnologii PAN

Nagroda im. prof. Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2018 r.

2019

dr Karol Czubak

dr hab. Agnieszka Fiszer

Ambasada Francji w RP

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy

2019

dr hab. Eliza Wyszko

Dyrektor XII Biennale we Florencji

Złoty medal za interdyscyplinarny projekt artystyczny EpiMimesis, EpiZone V

2019

dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska

dr hab. Maciej Antczak

Tygodnik „Polityka”

Nagroda Naukowa w kategorii nauki techniczne

2019

dr hab. Marta Szachniuk

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda naukowa II stopnia

2019

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda naukowa II stopnia

2019

dr hab. Marta Szachniuk

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2019

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2019

dr hab. Anna Pasternak

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Umieszczenie na IUPAC Periodic Table of Young Chemist za umiejętności, osiągnięcia oraz wspieranie podstawowych wartości chemii

2019

prof. dr hab. Maciej Stobiecki

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

Nagroda za najlepszy cykl prac, które ukazały się w latach 2017-2019, dla prof. Macieja Stobieckiego i współpracowników

2019

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

2020

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Prezydent RP

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

2020

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Prezydent RP

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

2020

dr hab. Maciej Figiel

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr Luiza Handschuh

dr hab. Katarzyna Rolle

50 pracowników i doktorantów ICHB PAN z Wirusowej Grupy Wsparcia

Prezydent RP

Krzyże Zasługi:

1 Złoty

30 Srebrnych

19 Brązowych

2020

mgr Paulina Bierwagen

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Nagrodę w konkursie im. Profesora Kazimierza Bassalika za najlepszą pracę mikrobiologiczną opublikowaną w 2019 r.

2020

dr Kamil Szpotkowski

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

dr Anna Urbanowicz

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

2020

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Minister Edukacji i Nauki

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

2020

dr hab. Marcin K. Chmielewski

dr hab. Maciej Figiel

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr Luiza Handschuh

dr hab. Katarzyna Rolle

dr hab. inż. Maciej Antczak

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe

2020

prof. dr hab. inż. Jan Węglarz

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Nagroda naukowa Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe

2020

dr Jacek Kolanowski

Young Academies Science Advice Structure

Wybór na prezesa Young Academies Science Advice Structure (YASAS)

2020

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Komitet Biotechnologii PAN

Przyznanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2020

dr Jacek Kolanowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2020

mgr Magdalena Dąbrowska

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność dydaktyczną

2020

dr hab. inż. Maciej Antczak

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za działalność organizacyjną

2020

prof. dr hab. Piotr Formanowicz

Rektor Politechniki Poznańskiej

Nagroda za osiągnięcia naukowe

2020

dr hab. Anna Pasternak

Minister Edukacji i Nauki

Nagroda zespołowa za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

2021

dr Weronika Kotkowiak

oraz współpracownicy:

mgr Carolina Roxo

dr Jolanta Lisowiec-Wachnicka

prof. Jesper Wengel

dr Jakub Grynda

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

dr Tomasz Czapik

dr Chris J. Scotton

Skip to content