Pion Ogólnoadministracyjny

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Ogólnoadministracyjnych

borucka@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 81 57,
61 852 85 03 w.1104

Dział Głównego Inżyniera

mgr inż. Krzysztof Bąk

kierownik

kbak@ibch.poznan.pl
 tel. 61 852 85 03 w 1210
kom. 512 729 404

mgr inż. Marcin Zieliński

Z-ca Głównego inżyniera

marcin.zielinski@ibch.poznan.pl
w 1210, 1587
kom. 690 426 993

Violetta Brylska

Obsługa centrali telefonicznej

w 1000

Warsztat

w 1119

Skip to content