Kwartalnik Biotechnologia

Kwartalnik “BioTechnologia” jest czasopismem naukowym wydawanym wspólnie przez ICHB PAN i Komitet Biotechnologii PAN. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Marek Figlerowicz, a zastępcą Redaktora Naczelnego dr Agata Tyczewska. Czasopismo publikuje recenzowane artykuły w języku angielskim, dostępne bezpłatnie w Internecie na zasadzie Open Access pod adresem http://www.biotechnologia-journal.org/. Poruszana tematyka obejmuje nie tylko obszary biotechnologii, ale również biologii obliczeniowej oraz bionanotechnologii. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW.

Skip to content