Postępowania awansowe prowadzone przez Radę

Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne.

Do roku 2019 uprawnienia Rady Naukowej ICHB PAN do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego obejmowały dziedzinę nauk chemicznych w dyscyplinach chemia i biochemia. Ponadto Rada przeprowadzała w tych dyscyplinach postępowania profesorskie.

Profesury

2020
 • dr hab. Eliza Wyszko:
 • Uchwała Rady Naukowej ICHB PAN w sprawie poparcia wniosku (pdf)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania tytułu profesora (pdf)
2020

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

2020

Zestawienia

Zestawienia wszystkich postępowań awansowych przeprowadzonych przez Radę Naukową ICHB PAN
Profesury

   Postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzone przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Habilitacje

   Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Doktoraty

   Stopnie doktora nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)
   Pełne teksty rozpraw doktorskich

Archiwum

Habilitacje
2020

Harmonogram:

 • Wniosek: 18.12.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 19.04.2021 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 29.06.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN 22.07.2021 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 18.12.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 19.04.2021 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 01.07.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN 15.07.2021 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 13.10.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 19.03.2021 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 07.06.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN 17.06.2021 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 16.07.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 21.12.2020 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 29.03.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwały RN ICHB PAN: 7.04.2021 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 11.09.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 21.12.2020 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 04.05.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN: 26.05.2021 (pdf)
2019

Harmonogram:

 • Wniosek: 29.04.2019 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 7.11.2019 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 16.01.2020 (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN: 26.02.2020 (pdf)
2018

Harmonogram:

 • wniosek: 24.09.2018 (pdf),
 • powołanie Komisji: 10.01.2019 (pdf)
 • uchwała Komisji: 21.02.2019 (pdf)
 • uchwała RN ICHB PAN: 26.02.2019 (pdf)

Harmonogram:

 • wniosek: 27.02.2018 (pdf)
 • powołanie Komisji: 06.09.2018 (pdf)
 • uchwała Komisji: 19.11.2018 (pdf)
 • uchwała RN ICHB PAN: 21.11.2018 (pdf)
Doktoraty
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Skip to content