HR Excellence in Research

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research (HRS4R).

Dzięki temu odznaczeniu Instytut dołączył do grona kilkudziesięciu wyróżnionych przez Komisję Europejską placówek naukowych z Polski, które zapewniają najwyższe standardy zatrudnienia dla naukowców, stwarzając przy tym optymalną atmosferę do prowadzenia badań oraz przyjazne otoczenie pracy. 
Przyznawanie wyróżnienia jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers), ukierunkowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych. Komisja Europejska wspiera w ten sposób instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji. 

Szczegółowe informacje na temat HRS4R dostępne są w serwisie EURAXESS

Droga ICHB PAN do uzyskania wyróżnienia
Pierwszym krokiem na drodze do przyznania ICHB PAN europejskiego wyróżnienia HR Excellence in Research było podpisanie przez Dyrektora Instytutu deklaracji poparcia dla zapisów Karty i Kodeksu (kwiecień 2016 r.). Następnie szczegółowy plan działań zmierzających do spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów został przekazany Komisji Europejskiej, a zwieńczeniem podjętych starań była ostateczna ewaluacja aplikacji wraz z pozytywną rekomendacją Komisji (grudzień 2016 r.).

W wyniku oceny śródokresowej dotyczącej wdrożenia planu działań oraz strategii HR, w czerwcu 2019 r. Komisja Europejska zdecydowała o podtrzymaniu wyróżnienia HR Excellence in Research dla naszego Instytutu na okres 36 miesięcy, tj. do 19 czerwca 2022 r. 

Dotychczasowe działania ICHB PAN w zakresie realizacji założonego planu zostały ocenione bardzo wysoko, a eksperci zarekomendowali ich kontynuowanie w kolejnych latach.

Kluczowe dokumenty:


Skip to content