Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Informacje o PSD IPAN

Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN

Szkoła kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach (w nawiasie wskazane są instytuty mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie; pogrubienie oznacza dyscypliny ICHB PAN):
- nauki biologiczne (ICHB PAN, ID PAN)
- nauki chemiczne (ICHB PAN)
- nauki fizyczne (IFM PAN)
- nauki medyczne (IGCz PAN)
- rolnictwo i ogrodnictwo (IGR PAN)
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ICHB PAN opisany jest w tym dokumencie (doktorantów PSD dotyczy tryb II). 

Oficjalna strona Poznańskiej Szkoły Doktorskiej:

www.psd-ipan.ichb.pl

Administracja PSD IPAN

Sekretariat Szkoły:

psdipan@ibch.poznan.pl

dr hab. Mariola Dutkiewicz

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
kierownik

mariolad@ibch.poznan.pl
w. 1195

dr. hab. Anetta Kuczyńska
prof. IGR; Instytut Genetyki Roślin

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika

akuc@igr.poznan.pl
tel: +48 61 65 50 232

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (IGCz PAN)

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika

jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl
tel. +48 61 65 79 208

mgr inż. Agnieszka Markowska

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
asystentka kierownika

amarkowska@ibch.poznan.pl
w. 1431, 1121

Skip to content