Zakłady Naukowe

Zakład Biochemii Rybonukleoprotein

Kierownik:
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak

Zakład Biochemii RNA


Kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Zakład Chorób Rzadkich


Kierownik:
dr hab. Marzena Wojciechowska

Zakład Bioinformatyki Strukturalnej

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Anna Pasternak

Zakład Biologii Medycznej

Kierownik:
prof. dr hab. 
Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

Kierownik:
prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA

Kierownik:
dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

Zakład Biologii Rozwoju

Kierownik:
dr hab. Takashi Miki

Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów

Kierownik:
dr hab. Miłosz Ruszkowski

Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Brzeziński

Zakład Biomolekularnego NMR

Kierownik:
prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Zakład Biotechnologii Medycznej

Kierownik:
dr hab. Agnieszka Fiszer

Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Zakład Chemii Biopolimerów

Kierownik:
dr hab. Marcin K. Chmielewski

Zakład ​Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych

Kierownik:
dr hab. Michał Sobkowski

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Kierownik:
prof. dr hab. Michał Jasiński

Zakład Genetyki Molekularnej

Kierownik:
prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Zakład Genomiki Strukturalnej RNA

Kierownik:
prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Zakład Inżynierii Genomowej

Kierownik:
dr hab. Marta Olejniczak

Zakład Niekodujących RNA

Kierownik:
dr Monika Piwecka

Zakład Genomiki Roślin


Kierownik:
dr hab. Agnieszka Żmieńko

Zakład Metabolizmu RNA

Kierownik:
dr hab. Zbigniew Warkocki

Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin

Kierownik:
prof. dr hab. Paweł Bednarek

Skip to content