Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów

dr hab. Miłosz Ruszkowski

dr hab. Miłosz Ruszkowski, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

mruszkowski@ibch.poznan.pl
wew. 1612

Pracownicy afiliowani

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski profesor

dr hab. Mirosław Gilski
starszy specjalista chemik

dr Marta Grzechowiak
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Makrocząsteczki biologiczne dyktują każdy aspekt życia, a ich dokładne poznanie jest niemożliwe bez informacji strukturalnej na poziomie atomowym. Tylko poprzez struktury możliwe jest:
-pełne zrozumienie mechanizmów katalitycznych reakcji enzymatycznych;
-ujawnienie interakcji białek z małymi cząsteczkami, innymi białkami, DNA i RNA;
-racjonalne projektowanie związków bioaktywnych, takich jak leki czy herbicydy.
Naszymi głównymi obiektami badawczymi są roślinne białka kluczowe dla nowoczesnego rolnictwa oraz cele terapii antynowotworowych. Dzięki krystalografii makromolekularnej i mikroskopii krioelektronowej (Cryo-EM), uzupełnionymi szeroką gamą metod biofizycznych, biochemicznych i bioinformatycznych, wnosimy nowe spojrzenie na fascynujący świat molekuł życia.

Słowa kluczowe
 • biokrystalografia;
 • krio-EM;
 • projektowanie leków;
 • projektowanie herbicydów;
 • inhibitory;
 • szlaki metaboliczne

Projekty badawcze

 • Projektowanie i rozwój inhibitorów hydroksymetylotransferazy serynowej-2 (SHMT2) blokujących wzrost nowotworu. NCN Sonata Bis; kierownik: dr hab. Miłosz Ruszkowski
 • Poszukiwanie inhibitorów ludzkiej reduktazy δ1-pyrrolino-5-karboksylanu (PYCR1) jako cząsteczek wiodących w rozwoju nowych leków antynowotworowych. NCN Opus; kierownik: dr hab. Miłosz Ruszkowski
 • Zagadkowa struktura ludzkich czynników transkrypcyjnych GRHL regulujących procesy nowotworzenia; NCN Sonatina; kierownik: dr inż, Maria Rutkiewicz
 • Opracowanie wydajnej metody pozyskiwania czynników transkrypcyjnych WRKY należących do grupy IIa z Arabidopsis thaliana do dalszych badań strukturalnych; NCN Miniatura; kierownik dr inż Marta Grzechowiak
 • Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktywatorów. NCN SONATA; kierownik: Miłosz Ruszkowski
 • Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków. NCN OPUS; kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2. NCN COVID-19; kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • Badania funkcjonalne i strukturalne roślinnych izoform hydroksymetylotransferaz serynowych i ich kompleksów z małocząsteczkowymi ligandami. PAN-CNR; kierownik: dr hab. Milosz Ruszkowski
 • Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne; NCN SYMFONIA; prof. dr hab. Mariusz Jaskólski (partner).
Skip to content