Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne 
Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  
Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  - aktualizacja 1    
Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  ​- aktualizacja 2   
Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny nauki

Aktualne przetargi

Przetargi po terminie

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny nauki

Rok 2021

ZDN 1/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem zadań optymalizacyjnych :

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2021 (pdf)
   

ZDN 2/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem metodologii algorytmizacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/PCSS/2021 (pdf)
   

ZDN 3/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2021 (pdf)
   

ZDN 4/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem struktury zmiennych decyzyjnych:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2021 (pdf)
   

ZDN 5/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu zabezpieczania komunikacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2021 (pdf)
   

ZDN 6/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem metodologii algorytmizacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 7/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem zadań optymalizacyjnych:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 8/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu zabezpieczania komunikacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 8/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 8/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 9/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem struktury zmiennych decyzyjnych:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 9/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 9/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 10/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 10/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 10/PCSS/2021 (pdf)

Rok 2020

ZDN 7/20 Dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)
 • ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (pdf)
 • formularz w wersji edytowalnej ZDN 7/20 - dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (doc)

ZDN 6/20 - cytometr:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/20 cytometr
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/20 cytometr   
Archiwum

ZDN 5/20 - sekwencjonowanie próbek:
ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek (pdf)

ZDN 4/20 - czytnik płytek:ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20
czytnik płytek (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20
czytnik płytek (pdf)

ZDN 3/20 - czytnik płytek:ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/20
czytnik płytek (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/20
czytnik płytek (pdf)

ZDN 2/20 - datowanie kościogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/20 datowanie kości (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/20 datowanie kości (pdf)
 
ZDN 1/20 - odczynniki do bibliotek NGSogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)
formularze edytowalne ZDN 1/20 (doc)
zawiadomienie 1 ZDN 1/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)

Rok 2019

ZDN 2/19 automatyczny syntetyzer:
* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)- formularze edytowalne ZDN 2/19 (doc)

* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)

 ZDN 1/19 automatyczny syntetyzer:
* ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)- formularze edytowalne ZDN 1/19 (doc)
* ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)
 
  
Informacja o udzielanym zmówieniu na Rozszerzenie platformy współpracy o funkcjonalnościw ramach projektu badawczego pt. „Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej” (PROVIDEDH) o nr 2017/25/Z/ST6/03045, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2017/25/Z/ST6/03045 (pdf)
* ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
 
  

Rok 2018
ZDN 05/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)          
- formularz oferty_pl (doc)
- formularz oferty_eng(doc)
- wykaz doświadczenia_pl (doc)
- wykaz doświadczenia_eng(doc)            
-ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
-ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)  

ZDN 04/2018 - syntetyzer oligomerów RNA/DNA:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)
- formularz oferty_pl (doc)- w załączeniu
- formularz oferty_eng(doc)- w załączeniu
- wykaz doświadczenia_pl (doc)- w załączeniu
- wykaz doświadczenia_eng (doc) - w załączeniu
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pl), (en)

ZDN 03/2018 - kalorymetr skaningowy:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                      
- formularz oferty (doc)
- wykaz usług (doc)                      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 02/2018 - wzbogacanie bibliotek 
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                       
- formularz oferty (doc)         
- wykaz usług (doc)                
- korespondencja z Wykonawcami:                  
* zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)                       

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 01/2018 - sekwencjonowanie bibliotek DNA

 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (zip)                       
- korespondencja z Wykonawcami:       
* zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)                        
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

Rok 2017 

 ZDN 08/2017 - mikroskopy

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Modyfikacja przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (pdf)               
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 07/2017 - automatyczny mikroskop

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
- korespondencja z Wykonawcami:             
* zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)                                
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

ZDN 06/2017 - mikroskopy
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)         
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 05/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_3
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)                                                               
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)

ZDN 04/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA_2
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)          
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)
 
ZDN 03/2017 - sekwencjonowanie bibliotek RNA
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)          
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 02/2017 - sekwencjonowanie bibliotek DNA
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)              
- korespondencja z Wykonawcami:                                                   
* zawiadomienie 1 - odpowiedź na pytanie (pdf)                             
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf

ZDN 01/2017 - dostawa systemu do ddPCR
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)          
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)

Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach na usługi społeczne

Rok 2020

ZUS 01/20 - ochrona obiektu

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)
 • Formularze edytowalne (doc)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)
Archiwum

Rok 2018
 
ZUS 02/2018 
- ochrona obiektu 2
 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf
* korespondencja z Wykonawcami
   - zawiadomienie 1 (pdf)  
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

ZUS 01/2018 - ochrona obiektu
   Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)       Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

Ogłoszenia inne

Rok 2021

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
dotyczący sprzedaży siedmiu (7szt) używanych kotłów elektrycznych centralnego ogrzewania:

Ogłoszenie dodane: 20.10.2021r.

ICHB/RR-4/REGIONAL COVID HUB/2021 system do magazynowania próbek

 • formularz ofertowy (doc )
  dodano: 31.05.2021r
 • Zapytanie o cene (pdf)
  dodano: 31.05.2021r

Ogłoszenie dodane: 31.05.2021r.

ICHB/RR-1NEBI/2021 dostawa dwóch komór laminarnych

 • formularz ofertowy (doc )
  dodano: 16.03.2021r
 • Zapytanie o cene (pdf)
  dodano: 16.03.2021r

Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.

ICHB/RR-2/NEBI/2021 dostawa automatycznego licznika komórek

 • formularz ofertowy (doc )
  dodano: 16.03.2021r
 • Zapytanie o cene (pdf)
  dodano: 16.03.2021r

Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.

ICHB/RR-3/2021 ​dostawa homogenizatora

 • zapytanie cenowe (pdf)
  dodano: 26.04.2021r
 • formularz oferty (doc)
  dodano: 26.04.2021r
 • protokół zdawczo - odbiorczy (pdf)
  dodano: 26.04.2021r

Ogłoszenie dodane: 26.04.2021r.

Archiwum

Rok 2020
Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach COVID-19 (pdf)

Rok 2019 
I nstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań


OGŁASZA 
PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
dotyczący sprzedaży używanego serwera SGI UV100 architektura SMP (pamięć współdzielona), pojemność RAM (16TB), bez dysków (pdf).

Serwer znajduje się w siedzibie ICHB PAN (budynek CBPIO – PCSS)

Cena wywoławcza serwera SGI UV1000 wynosi 2500 euro (cena zostanie przeliczona na złotówki po kursie NBP z dnia poprzedzającego termin otwarcie ofert tj. 05.09.2019)

Oferty z ceną w zamkniętych kopertach oznaczonych :
„Przetarg na sprzedaż serwera SGI UV1000 stanowiącego własność Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk nie otwierać przed 06.09.2019 godzina: 12:15”

należy składać w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, pok. 030 (kancelaria) do 06 września 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, parter - sala konferencyjna 031  06 września 2019 r. o godz. 12.15.

-----------

Institute of Bioorganic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Z. Noskowskiego str. 12/14
61-704 Poznań


WRITTEN TENDER PROCEDURE
SMP (Shared Memory) architecture, RAM capacity (16TB), without drives.The server is located at the headquarters of IBCH PAS (CBPIO building - PSNC).The starting price of the SGI UV1000 server is EUR 2500 (the price will be converted into PLN at the NBP exchange rate on the day preceding the opening date, i.e. 05.09.2019)(pdf).

Offers with the price in closed envelopes marked :

"The tender for the sale of the SGI UV1000 server owned by the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences should not be opened before 06.09.2019 at 12:15”

should be submitted at the headquartersof ICHB PAS - PSNC, ul. Jana Pawła II nr 10, room 030 (office) until 06 September 2019 until 12.00 pm.

Opening of offers will take place at the headquarters of ICHB PAN - PSNC, Jana Pawła II Street No. 10, ground floor - conference room 031 06 September 2019 at 12.15." 

--------

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg ustny (licytacja):
dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km:
*zarządzenie (pdf)
*oświadczenie (doc)
*ogłoszenie (doc)
  

--------

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do złożenia oferty na „Budowę rurociągu i kanalizacji kablowej na terenie lotniska Kąkolewo” gmina Grodzisk Wlkp. (powiat grodziski) (pdf).  Projekt wykonawczy (pdf), przedmiar robót (pdf).  

----------Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny ofertowy:

dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km.

*zasady przeprowadzania przetargów na sprzedaż samochodów: Toyota Avensis i Peugeot 406 (pdf)
*ogłoszenie (pdf)
*formularz ofertowy (pdf)
*oświadczenie (pdf)

Protokół z przeprowadzonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych sporządzony w dniu 22.03.2019r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (pdf).

Rok 2018
Zapytanie ofertowe na dostawę Inkubatora CO2 z płaszczem wodnym do hodowli kultur komórkowych:
- zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
- oferta w formie edytowalnej (doc)
- korespondencja z Wykonawcami:zawiadomienie nr 1 (pdf)

         Wynik postępowania (pdf)

Skip to content