Pracownie specjalistyczne

Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych

Kierownik:
prof. dr hab. Eliza Wyszko

Pracownia Analiz Wysokoprzepustowych


Kierownik:
dr Radosław Pilarski

Pracownia Bioinformatyki


Kierownik:
dr Anna Philips

Pracownia Diagnostyki Molekularnej WGW ICHB PAN

Kierownik:
dr Elżbieta Lenartowicz

Pracownia Genomiki

Kierownik:
dr Luiza Handschuh

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

Kierownik:
dr Paweł Stróżycki

Pracownia Inżynierii Białek

Kierownik:
dr hab. Anna Urbanowicz

Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych

Kierownik:
dr Agata Tyczewska

Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych

Kierownik:
dr Łukasz Przybył

Pracownia NMR

Kierownik:
dr Karol Pasternak

Pracownia Spektrometrii Mas

Kierownik:
dr Łukasz Marczak

Pracownia Testów Molekularnych

Kierownik:
dr Magdalena Otrocka

Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek

Kierownik:
dr hab. Paulina Jackowiak

Skip to content