Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych

dr Paweł Stróżycki

dr Paweł Stróżycki

Kierownik Pracowni


spprom@ibch.poznan.pl
tel. wew. ​1154

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • biologia molekularna,
 • hodowle tkankowe,
 • hodowle komórkowe,
 • systemy modelowe,
 • Arabidopsis thaliana,
 • Medicago truncatula,
 • komórki macierzyste,
 • wirus grypy,
 • planaria,
 • transfekcja,
 • transformacja,
 • mikro-wstrzeliwanie,
 • mikro-iniekcja.

Oferta

Pracownia stanowi platformę zapewniającą specjalistyczny sprzęt oraz warunki (sterylność, kontrolowana temperatura, wilgotność itp.), umożliwiające prowadzenie badań z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, z wykorzystaniem hodowli linii komórkowych i tkanek. Pracownia posiada infrastrukturę umożliwiającą bezpieczną (normy zabezpieczeń BSL2) pracę zarówno z materiałem zwierzęcym jak i roślinnym. Wydzielono także laboratoria do pracy z wirusami oraz planariami. Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt Pracowni podlegają restrykcyjnym zasadom sterylności (systemy sterylizacji UV, Ozonowanie, systemem zabezpieczania odpadów Vacusafe (Integra). W Pracowni, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, możliwa jest praca z materiałem transgenicznym. Charakterystyka pracowni pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu eksperymentalnego, tj. od powielania materiału biologicznego poprzez wykorzystanie go w eksperymentach, aż po uzyskanie materiału do dalszych analiz poza kompleksem PHKiT. Pracownia podejmuje odpłatną współpracę w wykonywaniu projektów zewnętrznych, także oferuje usługi z zakresu biologii eksperymentalnej.

Skip to content