Rada Naukowa kadencji 2023-2026

prof. dr hab.
Andrzej B. Legocki,

członek rzeczywisty PAN, Poznań

Przewodniczący
Rady Naukowej 

dr hab. Michał Sobkowski, prof. IBCH PAS

ICHB PAN

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Adam Szewczyk,

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

dr Joanna Banasiak

ICHB PAN, Poznań

Sekretarz

Członkowie Rady Naukowej

CZŁONKOWIE Z ICHB PAN

Dr Joanna Banasiak, przedstawicielka adiunktów 

Prof. dr hab. Jan Barciszewski 

Prof. dr hab. Paweł Bednarek 

Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz, członek rzeczywisty PAN 

Dr hab. Mariola Dutkiewicz, prof. ICHB PAN 

Dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB PAN 

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, członek korespondent PAN 

Dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB PAN 

Dr hab. Kamilla Grzywacz, prof. ICHB PAN 

Dr. hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB 

Dr hab. Paulina Jackowiak, prof. ICHB PAN 

Prof. dr hab. Michał Jasiński 

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, członek rzeczywisty PAN 

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek 

Prof. dr hab. Ryszard Kierzek 

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski 

Dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB PAN 

Dr hab. inż. Krzysztof Kurowski 

Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, członek rzeczywisty PAN 

Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN 

Dr Julia Misiorek, przedstawicielka adiunktów 

Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN 

Dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB PAN 

Prof. dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN 

Dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB PAN 

Dr hab. Miłosz Ruszkowski, prof. ICHB PAN 

Mgr Anastasiia Satyr, przedstawicielka doktorantów 

Dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB PAN 

Prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk 

Prof. dr hab. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN

  Prof. dr hab. Eliza Wyszko  

CZŁONKOWIE ZEWNĘTRZNI

Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii/ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, członek korespondent PAN, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii/ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, członek korespondent PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii 

Prof. dr hab. Tomasz Gośliński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny 

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska, Instytut Genetyki Człowieka PAN w  Poznaniu 

Prof. dr hab. Jacek Jemielity, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii 

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, członek korespondent PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 

Dr hab. Magdalena Konarska, prof. UW, członek korespondent PAN, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Izabela Makałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii 

Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii 

Prof. dr hab. Barbara Nawrot, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 

Prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie 

Dr hab. Szymon Świeżewski, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu          

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie  

Skip to content