Nostryfikacja

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN posiada uprawnienia do nostryfikacji stopni naukowych w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie nauki chemiczne oraz dyscyplinie nauki biologiczne.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
  • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego równoważnego z polskim stopniem naukowym doktora/doktora habilitowanego,
  • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
  • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca
    oświadczenia wnioskodawcy zawierające:
  • informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o miejscu i dacie urodzenia.

Więcej informacji na temat procedury nostryfikacji znajduje się tutaj:
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych
oraz w Rozporządzeniu Ministra (załącznik).

Opłata nostryfikacyjna wynosi 3500 zł brutto
Płatne w kasie Instytutu lub przelewem na konto:
    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
    Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
    51 1130 1088 0001 3144 8520 0001
W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za procedurę nostryfikacyjną”.

Dodatkowych informacji udzielają:
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych (dyrektor.naukowy@ibch.poznan.pl)
Asystentka Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych (apsyk@ibch.poznan.pl)

Skip to content