Projekty badawcze

Podstawowym źródłem finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu są projekty badawcze zdobywane w otwartych konkursach polskich i zagranicznych. Do instytucji finansujących badania prowadzone w ICHB PAN należy Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, European Molecular Biology Organization i wiele innych.

Lista grantów realizowanych w Instytucie od 2010 r.

Projekty PCSS

Skip to content