Pracownia Bioinformatyki

dr Anna Philips

dr Anna Philips

Kierownik Pracowni


aphilips@ibch.poznan.pl
tel. wew. ​1647

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • NGS
 • WGS
 • RNA-seq
 • DE
 • Metagenomics
 • Transcriptomics
 • SNP
 • CNV
 • PCA
 • Docking
 • Structure Modeling

Oferta

NGS:

 • Analiza różnicowej ekspresji genów
 • Analiza różnicowej ekspresji transkryptów (alternatywny splicing)
 • Składanie transkryptomów ab initio (na podstawie genomu) i de novo (bez sekwencji genomu) i ich adnotacja
 • Identyfikacja nowych genów i form splicingowych
 • Analiza niekodujących RNA (miRNA, piRNA, circRNA ect.)
 • Identyfikacja sekwencji docelowych miRNA
 • Identyfikacja SNP
 • Identyfikacja CNV
 • Analiza WGS, egzonów (Exome-Seq) oraz wybranych genów (targeted sequencing)
 • Składanie genomów de novo i ich adnotacja
 • Analiza metagenomiczna

Modelowanie struktur:

 • Modelowanie struktur 3D białek i kwasów nukleinowych. Wprowadzanie modyfikacji
 • Analizy termodynamiczne
 • Dokowanie związków niskocząsteczkowych do białek/RNA
 • Przewidywanie struktury RNA na podstawie danych NGS

Inne:

 • Obróbka danych wielkoskalowych
 • Analizy statystyczne
 • Analiza danych biologicznych w języku Python i Bioconductorze (język R)
Skip to content