Pracownia Bioinformatyki

dr Anna Philips

dr hab. Anna Philips, prof. ICHB PAN

Kierownik Pracowni


aphilips@ibch.poznan.pl
tel. wew. ​1647

Doktoranci

mgr  Maciej Michalczyk
doktorant

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • NGS
 • WGS
 • RNA-seq
 • DE
 • Metagenomics
 • Transcriptomics
 • SNP
 • CNV
 • PCA

Pracownia Bioinformatyki przoduje w badaniach z zakresu biologii molekularnej, genetyki i biomedycyny. Specjalizujemy się w wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi i metod bioinformatycznych do analizy dużych zbiorów danych, w tym różnego rodzaju danych NGS., np. z sekwencjonowania całego genomu, egzomu, RNA oraz sekwencjonowania metagenomicznego. 

Nasze badania w obszarze genomiki skupiają się na identyfikacji wariantów genetycznych, w tym patogennych, analizie struktury genomu oraz genomice porównawczej. We współpracy z biologami i klinicystami badamy mutacje somatyczne w nowotworach i odkrywamy potencjalne cele terapeutyczne. Analizujemy wzorce ekspresji genów, alternatywne izoformy RNA oraz regulatorowe sieci genów. Z wykorzystaniem sekwencjonowania metagenomów badamy skład, różnorodność genetyczną oraz potencjał funkcjonalny społeczności mikroorganizmów zasiedlających różnorodne środowiska, takie jak gleba, woda, powietrze, przewód pokarmowy czy skóra. Naszym celem jest zrozumienie złożonych interakcji pomiędzy mikroorganizmami a także między mikroorganizmami a organizmem gospodarza.

Oferta

Kluczowe obszary badawcze Pracowni Bioinformatyki to:

 • Analiza genomowa: oferujemy analizę genomów różnych organizmów, w tym ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Wykorzystujemy podejścia bioinformatyczne do identyfikacji wariantów genetycznych, analizy struktury genomu, badania zależności ewolucyjnych czy przeprowadzenia analizy porównawczej.
 • Analiza ekspresji genów: badamy wzorce ekspresji genów przy użyciu danych z sekwencjonowania RNA. Stosujemy metody analizy różnicowej ekspresji genów i alternatywnych izoform RNA, identyfikujemy biomarkery i modyfikacje końców RNA, prowadzimy analizy sieci regulatorowych.
 • Analiza metagenomiczna: analizujemy mikrobiomy różnych środowisk, takich jak gleba, woda, powietrze, przewód pokarmowy i skóra Identyfikujemy gatunki, badamy skład i funkcje społeczności drobnoustrojów, zmienność genetyczną i potencjalne interakcje pomiędzy mikroorganizmami a gospodarzem.
 • Analiza danych klinicznych: zajmujemy się analizą danych klinicznych, w tym danych z sekwencjonowania całego genomu lub egzomu pacjentów. Wykorzystujemy narzędzia bioinformatyczne do identyfikacji patogennych wariantów genetycznych, analizy mutacji somatycznych w nowotworach, przeprowadzania różnicowej analizy ekspresji genów oraz identyfikacji potencjalnych celów terapeutycznych.

Wspólnie z Pracownią Genomiki oferujemy kompleksową analizę składu mikrobiomu przewodu pokarmowego (od próbki do wyników analizy bioinformatycznej).

Skip to content