Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego

dr Magdalena Otrocka

dr Dorota Kwiatek

Kierownik Pracowni


dkwiatek@ibch.poznan.pl
tel. 1555, 1185

Pracownicy naukowi

dr Mariia Dekaliuk
adiunkt

dr hab. Jacek Kolanowski,
adiunkt

dr Cherkas Volodymyr
adiunkt

Pracownicy techniczni:

dr Krzysztof Żukowski
starszy ​specjalista chemik

dr hab. Joanna Kosman
starszy specjalista chemik

mgr Natalia Karczewska
biolog

mgr Monika Pyc
specjalista biolog

mgr Mykyta Bobylyow
specjalista biolog

mgr Borys Olifirov
specjalista biolog

dr Yevhenii Sheremet
starszy specjalista biolog

mgr Adrian Rüfli
specjalista chemik

mgr Oleksandra Fedchenko
specjalista ​biolog

Doktoranci

mgr Francesca Canyelles
doktorant

mgr Anna Wychowaniec
doktorant

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
  • Mikroskopia ultrawysokorozdzielcza, MINFLUX, FLIM, STED 
  • Obrazowanie pojedynczych cząsteczek
  • Wysokoprzepustowe Badania Przesiewowe
  • Opracowywanie i rozwój testów molekularnych  
  • Cell Painting  
  • Analiza obrazu
  • Analiza danych

Oferta

Laboratorium Testów i Obrazowania Molekularnego jest częścią Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i oferuje dostęp do ekspertyzy i infrastruktury w zakresie opracowywania testów molekularnych oraz wykonywania wysokoprzepustowych badań przesiewowych, mikroskopii wysokoprzepustowej i analizy obrazu. Jest częścią konsorcjum EU-OPENSCREEN-ERIC, które współpracuje z użytkownikami na całym świecie w celu identyfikacji biologicznie aktywnych cząsteczek i dekonwolucji mechanizmów ich działania. 

Laboratorium jest również częścią projektu NEBI - Narodowe Centrum Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych. Wyposażone jest w system mikroskopii o ultrawysokorozdzielczej znajdujący się w ICHB PAN. Dzięki tej unikalnej technologii mikroskopu MINFLUX (tylko jednego z kilku na świecie) można wykonywać obrazowanie z rozdzielczością poniżej 2 nm. Nasz system mikroskopowy MINFLUX łączy w sobie technologie obrazowania w super rozdzielczości tj. STED, FLIM, Minflux.

Skip to content