Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych

prof. dr hab. Eliza Wyszko

prof. dr hab. Eliza Wyszko

Kierownik Pracowni


eliza.wyszko@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1141

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • związki niskocząsteczkowe,
 • nukleozydy,
 • modyfikacje i addukty w DNA i RNA,
 • katalityczne kwasy nukleinowe,
 • ekspresja genów,
 • mikroskopia konfokalna,
 • mikroskopia fluorescencyjna,
 • cytometria przepływowa,
 • termocykler LightCycler 480,
 • komora xCELLigence,
 • inkubatory CO2,
 • komora laminarna,
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa,
 • HPLC,
 • MS.

Oferta

Mikroskopia konfokalna

 • Wizualizacja preparatów utrwalonych oraz przyżyciowych (komora środowiskowa z zachowaniem warunków hodowlanych),
 • wykorzystanie każdego typu fluorochromu z zakresu wzbudzenia 470-670 nm oraz 405 nm,
 • analiza preparatów w 2D i 3D,
 • FRET, FRAP,
 • analiza intensywności fluorescencji,
 • kolokalizacja.

Cytometria przepływowa

 • Cykl komórkowy,
 • żywotność komórek ( apoptoza, nekroza),
 • analizy immunofluorescencyjne,
 • stres oksydacyjny,
 • sortowanie komórek.

System xCELLigence:

 • Analiza proliferacji lub migracji komórek eukariotycznych w czasie rzeczywistym,
 • termocykler LightCycler 480,
 • PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond fluorescencyjnych,
 • analiza pojedynczych mutacji metodą HRM,
 • analiza poziomu metylacji oraz genotypowanie.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC):

 • Analiza obecności modyfikowanych składników kwasów nukleinowych w komórkach eukariotycznych.
 • Możliwość przeprowadzania całego procesu badawczego od hodowli komórkowej po wykorzystanie aparatury specjalistycznej PASS.
Skip to content