ECBIG

Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki  (ECBiG) powstało w 2010 r. jako efekt długotrwałej współpracy ICHB PAN z Politechniką Poznańską. W jego skład wchodzi kilkanaście laboratoriów specjalistycznych zlokalizowanych w ICHB PAN i na PP. Już w 2013 r. EBCiG znalazło się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, wśród 53 projektów uznanych za strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Szczególnym sukcesem było pozyskanie finansowania dla projektu Genomiczna Mapa Polski (POIR.04.02.00-30-A004/16 – wkład Funduszy Europejskich w wysokości 68 mln zł) w ramach ECBiG.

Skip to content