Pracownia NMR

dr Karol Pasternak

dr Karol Pasternak

Kierownik Pracowni


kpasternak@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1153

Pracownicy badawczo - techniczni

dr Daniel Baranowski
główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej

dr Karolina Zielińska
specjalista

Działalność badawcza

Słowa kluczowe
 • wysokorozdzielcza spektroskopia NMR, jądra 1H, 13C, 31P, 19F, 29Si,
 • widma jedno- i wielowymiarowe (korelacyjne),
 • widma homo- i heterojądrowe,
 • pomiary temperaturowe,
 • automatyczna rejestracja widm,
 • identyfikacja materiału,
 • struktura i dynamika kwasów nukleinowych,
 • spektroskopia CD i UV-Vis,
 • HPLC.

Oferta

 • rejestracja i analiza wysokorozdzielczych widm NMR,
 • usługi eksperckie w zakresie interpretacji widm NMR i rozwiązywanie problemów strukturalnych,
 • określanie konformacji związków organicznych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego,
 • badania oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych,
 • badania oddziaływań z ligandami,
 • wysokoprzepustowa i zautomatyzowana rejestracja widm 1D i 2D NMR (np. COSY, HSQC, HMBC, NOESY, TOSCY),
 • wykorzystanie metod spektralnych NMR, UV-VIS, CD do badań strukturalnych kwasów nukleinowych i białek,
 • kompleksowa analizy oceny czystości preparatów RNA/DNA w oparciu o widma NMR, UV i CD.
 • Cennik Pracowni
Skip to content