Zakład ​​​​Genetyki Molekularnej

prof. dr hab. Piotr Kozłowski

prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Kierownik Zakładu

kozlowp@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​1261

Pracownicy naukowi

dr Anna Jasińska
adiunkt

dr Martyna Urbanek-Trzeciak
adiunkt

dr Malwina Suszyńska
adiunkt

dr Eliza Fraszczyk
adiunkt

dr Paulina Gałka-Marciniak
adiunkt

dr Daniel Kuźnicki 
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • genetyka nowotworów,
 • polimorfizm i zmienność somatyczna genów miRNA,
 • metodyka analizy polimorfizmu CNV,
 • rola circRNA w dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1)
Słowa kluczowe
 • genetyka nowotworów
 • polimorfizm zmienności liczby kopii (CNV)
 • zależna od ligacji multipleksowa amplifikacja sond (MLPA)
 • miRNA
 • lncRNA
 • circRNA

Projekty badawcze

 • Wpływ nowotworowych mutacji somatycznych w genach miRNA na funkcjonowanie tych cząsteczek i ich potencjalną rolę w nowotworach. NCN SONATA16, 2020/39/D/NZ2/03106, kierownik projektu: dr Paulina Gałka-Marciniak.
 • Identyfikacja mutacji aktywujących raka w niekodujących częściach genów kodujących białka i w genach długich niekodujących RNA. NCN OPUS20, 2020/39/B/NZ5/01970, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • Cancer Genetics: Identification and Analysis of Oncogenic Somatic Mutations in microRNA. Fulbright U.S. Student Researcher 2020/2021
 • Geny oporności na antybiotyki i integrony jako wskaźniki zanieczyszczenia biotycznego i obciążenia opornością ekosystemów Arktyki. NCN SONATINA4, 2020/36/C/NZ9/00221, kierownik: dr Nicoletta Makowska-Zawierucha
 • Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych. NCN MAESTRO 8, 2016/22/A/NZ2/00184 , kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • Analiza roli genu BARD1, jako czynnika warunkującego genetyczną predyspozycję do raka piersi – zastosowanie unikalnej strategii, analizy asocjacji mutacji założycielskich. NCN OPUS9, 2015/17/B/NZ2/01182, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 • Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą; NCN PRELUDIUM11, 2016/21/N/NZ5/00508, kierownik: dr Karol Czubak
 • Delecja genu APOBEC3B – analiza jej roli w rodzinnej predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA. NCN PRELUDIUM10, 2015/19/N/NZ5/02247, kierownik projektu: dr Katarzyna Klonowska
 • Wyjaśnienie mechanizmu działania małocząsteczkowych inhibitorów kinaz w łagodzeniu patomechanizmu dystrofii miotonicznej typu pierwszego (DM1). NCN OPUS7, 2014/13/B/NZ5/03214, kierownik: dr hab. Marzena Wojciechowska
Skip to content