Profesor Andrzej Legocki doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Z radością i dumą informujemy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nadał tytuł doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi B. Legockiemu, byłemu Dyrektorowi ICHB PAN i Przewodniczącemu Rady Naukowej naszego Instytutu. Jak podano w uzasadnieniu Uchwały Senatu UAM z dn. 19 grudnia 2022 r., oddano w ten sposób hołd „wybitnej osobowości nauki w Polsce, wielkiemu naukowcowi, chemikowi o uznanym autorytecie międzynarodowym, znakomitemu administratorowi, organizatorowi i społecznikowi.”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przyznaje doktoraty honoris causa od ponad 100 lat, a w gronie laureatów znaleźli się m. in. Maria Curie-Skłodowska, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Heliodor Święcicki, Józef Paczoski, Jerzy Suszko czy Wisława Szymborska.

Prof. Andrzej Legocki urodził się w 1939 roku w Rychwale koło Konina. Jest absolwentem poznańskiego „Marcinka” oraz Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UAM. Pracę magisterską z chemii (1961) wykonał pod opieką prof. Macieja Wiewiórowskiego, a doktorat z biochemii (1965) pod kierunkiem prof. Jerzego Pawełkiewicza. Już w roku 1968 uzyskał stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych otrzymał w wieku 38 lat, a osiem lat później, w roku 1985 – tytuł profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych. Działalność naukowa Profesora skupiała się przede wszystkim na badaniach mechanizmów biosyntezy białka oraz molekularnych aspektów symbiozy roślin strączkowych z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny. Profesor wypromował 24 doktorów oraz kilkudziesięciu magistrantów.

Niezwykłe zdolności organizacyjne Profesora pozwoliły mu kierować najpierw Zakładem Biosyntezy Białka w Katedrze Biochemii Akademii Rolniczej, a w okresie późniejszym Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (1988–2003), Poznańskim Oddziałem PAN (1996-2002) i całą Polską Akademią Nauk, której był prezesem w latach 2003-2006. Oprócz tego Profesor działał w szeregu organizacji, komitetów, rad naukowych i redakcji czasopism, w wielu z nich pełniąc funkcje kierownicze. Jest m.in. członkiem rzeczywistym PAN, członkiem korespondentem PAU, członkiem Academia Europaea i European Molecular Biology Organization (EMBO). Znany jest nie tylko jako społecznik, ale i koneser sztuki.

Uroczystość nadania Prof. Legockiemu tytułu doktora honoris causa, na którą przybyło wielu znamienitych gości i przyjaciół Profesora, odbyła się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus 30 maja 2023 roku o godz. 12:00.

fot. Adrian Wykrota, Życie Uniwersyteckie

Skip to content