Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Dnia 01.07.2020, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa zgodnych z procedurą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, odbyło się 120. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN. 

Udział w obradach odbywał się również przy pomocy wideokonferencji.

Podczas spotkania nadano stopnie doktora:• mgr inż. Oldze Utyro – stopień doktora nauk chemicznych• mgr. Tomaszowi Jakubowskiemu – stopień doktora nauk chemicznych• mgr. Ireneuszowi Stolarkowi – stopień doktora nauk biologicznych• mgr. Annie Mleczko – stopień doktora nauk chemicznych• mgr. Marii Pokornowskiej – stopień doktora nauk chemicznych.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

120. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

03 lipca 2020