Jubileusz 30-lecia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) zostało powołane decyzją Kolegium Rektorów Miasta Poznania i afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 23 października 1993 r. 2023 jest więc rokiem jubileuszy – obchodzimy 35-lecie istnienia ICHB PAN, 30-lecie działalności PCSS, a dodatkowo także 20-lecie Konsorcjum Polskiego Internetu Optycznego (PIONIER). Uroczyste obchody trzydziestolecia PCSS, na które przybyło wielu znamienitych gości, odbyły się dnia 13 września 2023 r. w ICHB PAN. Jubileusz uświetniły wykłady prof. Romana Słowińskiego oraz dr hab. Marcina Napiórkowskiego, prof. UW. Wieczorem uczestnicy obchodów udali się na uroczystą galę do Muzeum Narodowego, gdzie mogli podziwiać zbiory muzealne oraz grę skrzypaczki Kasi Szubert.

Dzień wcześniej w siedzibie PCSS miała miejsce konferencja ekosystemu Polskiego Internetu Optycznego (PIONIER e-Infrastructure Summit 2023), podczas której przedstawiono przykłady wykorzystania sieci PIONIER oraz wyzwania, jakie dziś stoją przed jej twórcami i użytkownikami.

Z kolei 14 września odbyła się jubileuszowa konferencja naukowa PSNC Days, podsumowująca wyniki inicjatyw i projektów realizowanych w PCSS w ramach szerokiej współpracy krajowej oraz zagranicznej.

Uroczystość jubileuszu 30-lecia PCSS została zwieńczona pokazem podniebnych akrobacji na lotnisku w Kąkolewie oraz koncertem Big Bandu „Po Godzinach”.

Skip to content