Publikacja z ICHB PAN na okładce „Medicinal Chemistry Letters”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa dr Weroniki Kotkowiak, mgr Caroliny Roxo i dr hab. Anny Pasternak, prof. ICHB PAN z  Zakładu Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych została wyróżniona ilustracją na okładce czasopisma  „ACS Medicinal Chemistry Letters”. W pracy pt. „Physicochemical and antiproliferative characteristics of RNA and DNA sequence-related G-quadruplexes” porównano właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne oligonukleotydów RNA i DNA o różnych sekwencjach, tworzących specyficzne struktury przestrzenne, tzw. G-kwadrupleksy.  Autorki wykazały, że nawet niewielkie zmiany w sekwencji inicjują zmiany właściwości G-kwadrupleksów. Oligonukleotydy DNA tworzące G-kwadrupleksy charakteryzowały się mniejszą stabilnością termiczną, większym zróżnicowaniem topologicznym i  efektywniejszym działaniem antyproliferacyjnym niż RNA o strukturze G-kwadrupleksów. Badania przeprowadzone na liniach komórek nowotworowych pokazały, że G-kwadrupleksy typu DNA są lepszymi inhibitorami proliferacji komórek nowotworowych.

Skip to content