RNA Salon Poznan

RNA Salon Poznan będzie kontynuowane w kolejnych latach! Inicjatywa, której celem jest wymiana naukowa oraz popularyzacja badań nad RNA została wybrana do finansowania przez RNA Society i Lexogen w sezonach 2022/23 i 2023/24. W Poznaniu wydarzenia RNA Salon Poznan są współorganizowane przez naukowców z ICHB PAN i Wydziału Biologii UAM i obejmują m.in. seminaria z zaproszonymi prelegentami z różnych stron świata oraz lokalnymi, indywidulane i grupowe spotkania dyskusyjne oraz konkursy na najlepsze prace oryginalne i rozprawy doktorskie, magisterskie i licencjackie. Aktualne i archiwalne ogłoszenia znaleźć można pod adresem https://portal.ichb.pl/rna-salon-poznan/

Skip to content