Złoty jubileusz Nucleic Acids Research

W styczniu 2024 roku mija 50 lat od wydania pierwszego numeru Nucleic Acids Research (NAR) (1). Czasopismo zostało założone przez Richard’a T. Walker’a i A. Stanley’a Jones’a z University of Birmingham (UK) oraz Dieter’a Söll’a z Yale University (USA). Celem czasopisma, sformułowanym w pierwszym numerze NAR przez „ojców założycieli” było publikowanie “original papers dealing with the physical, chemical, biochemical, biological or medical properties of nucleic acids, their constituents and analogs”. Wówczas określono również misję czasopisma jako “interdisciplinary means of communication that will enable scientists in one specialty to see more clearly the points of contact and importance between their work and that of others.”

Po 50 latach można jasno stwierdzić, że cele NAR są nadal aktualne, jego misja doskonale wypełniana przez kolejnych edytorów, a czasopismo stało się jednym z najlepszych w kategorii nauk przyrodniczych. Pracownicy Zakładu Stereochemii Produktów Naturalnych, z którego wywodzi się Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, już od początku widzieli w NAR znakomite miejsce do publikowania wyników swoich badań. Pierwszy artykuł ukazał się w NAR w 1975 roku i była to praca Wojciecha Markiewicza i Macieja Wiewiórowskiego dotycząca chemicznej syntezy dinukleotydu CmpC (2). W tym samym roku ukazała się praca wieloautorska na temat chemicznej syntezy komponentów kwasów nukleinowych (3). W ciągu 50 lat istnienia Nucleic Acids Research ukazało się 159 publikacji pochodzących z ICHB PAN, które cytowane były łącznie 7025 razy (wg danych z Web of Science Core Collection). Najczęściej cytowaną (458 razy) jest praca zespołu Ryszarda Adamiaka prezentująca RNAComposer (4). Kolejną jest publikacja współautorstwa Elizy Wyszko dotycząca modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów LNA, cytowana dotąd 437 razy (5). Najwięcej prac w NAR opublikowali Włodzimierz Krzyżosiak (27 publikacji) oraz Jan Barciszewski (24 publikacji). Warto także wspomnieć, że od 14 lat członkiem Editorial Board Nucleic Acids Research jest Ryszard Kierzek, a w ubiegłym roku została nim także Marta Szachniuk.

Z okazji „złotego jubileuszu” składamy czasopismu NAR i jego edytorom serdeczne gratulacje, słowa uznania oraz podziękowanie za 50 lat współpracy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych latach.

Szczegółowy raport dotyczący udziału ICHB PAN w działalności publikacyjnej oraz organizacyjnej Nucleic Acids Research znajdą Państwo w załączniku.

Notatkę oraz raport przygotowali prof. Ryszard Kierzek oraz prof. Piotr Kozłowski.

Literatura:

1. J.S. Sale, B.L. Stoddard, Fifty years of Nucleic Acids Research, Nucleic Acids Research, 52, 1-3 (2024).

2. W.T. Markiewicz, M. Wiewiórowski, The modified nucleosides of tRNAs. II. Synthesis of 2′-O-methylcytidylyl (3′-5′) cytidine, Nucleic Acids Research, 2, 951-960 (1975)

3. W.Z. Antkowiak, E. Biała, P. Dembek, R. Kierzek, K. Grześkowiak, A. Kraszewski, M. Wiewiórowski, Further studies on synthesis and properties of the protected triester nucleotides as a new key intermediate for the synthesis of oligoribonucleotides, Nucleic Acids Research, spec. publ. No 1, 133-136 (1975)

4. M. Popenda, M. Szachniuk, M. Antczak, K.J. Purzycka, P. Łukasiak, N. Bartol, J. Błażewicz, R.W. Adamiak, Automated 3D structure composition for large RNAs, Nucleic Acids Research, 40, e112 (2012)

5. J. Kurreck, E. Wyszko, C. Gillen and V.A. Erdmann, Design of antisense oligonucleotides stabilized by locked nucleic acids, Nucleic Acids Research, 30, 1911–1918 (2002).

Wkład Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w obchody 50-lecia Nucleic Acids Reaserch

Skip to content