133. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W środę 28 czerwca odbyło się 133. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN. Na posiedzeniu m.in. podsumowano sesję sprawozdawczą z działalności ICHB PAN w roku 2022 oraz omówiono wyniki oceny Zakładów Młodych Liderów. Wysłuchano również prezentacji kandydatów na kierowników nowych zakładów, nadano 5 stopni doktora (mgr Katarzynie Biniek-Antosiak, mgr Tomaszowi Jamruszce, mgr Ewelinie Jesion, mgr Piotrowi Piaseckiemu i mgr Magdalenie Paluch) oraz wyznaczono promotorów i recenzentów w kilku postępowaniach doktorskich. Ponadto, dyskutowano propozycje zmian w regulaminach Komisji Doktorskiej i Rady Naukowej ICHB PAN, a także w sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Skip to content