134. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W środę 27 września 2023 r. odbyło się 134. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Rozpoczęło je uroczyste wręczenie dyplomu habilitacyjnego dr hab. Jackowi Kolanowskiemu, Kierownikowi Zakładu Sond Molekularnych i Proleków, który uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Następnie Rada nadała stopnie doktora mgr inż. Agnieszce Szczepańskiej, mgr Paulinie Nawrockiej-Muszyńskiej, Carolinie Sofii Pereira Roxo, MSc. oraz mgr Pawłowi Joachimiakowi. Wyznaczeni zostali recenzenci w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba Kuczyńskiego oraz w postępowaniu doktorskim mgr inż. Marcina Ryczka i mgr inż. Marka Kazimierczyka. Ponadto wyznaczono promotorów w postępowaniu doktorskim mgr Agaty Ciołak, mgr inż. Żanety Kalinowskiej-Pośka, mgr Pawła Pawelczaka oraz promotorów doktorantów szkoły doktorskiej – mgr Mikołajowi Małeckiemu, mgr Kindze Maziec i mgr Maciejowi Michalczykowi.

W części otwartej posiedzenia dr Katarzyna Kolanowska i dr Łukasz Marczak zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe będące podstawą rozpoczęcia postępowania habilitacyjnego w ICHB PAN. Tytuł prezentacji dr Katarzyny Klonowskiej brzmiał “Germinalne i somatyczne mutacje utraty funkcji w genach TSC1 i TSC2 – rola w nowotworzeniu oraz związek z fenotypem człowieka”, natomiast tytuł prezentacji dr Łukasza Marczaka “Charakterystyka strukturalna roślinnych polihydroksyfenolowych produktów naturalnych metodami spektrometrii mas”.

Skip to content