13,5 mln zł dla 10 projektów z programów NCN na badania naukowców z ICHB PAN

Blisko 13,5 mln zł na 10 projektów z programów Narodowego Centrum Nauki pozyskali na swoje badania naukowcy z ICHB PAN. Środki uzyskano w następujących konkursach:

– OPUS 22

dr hab. Magdalena Łuczak – „Kompleksowa analiza fosfoproteomiczna komórek NKT w kontekście roli mechanizmów fosforylacji w progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek” (panel NZ2)

dr hab. Marta Olejniczak – „Poszukiwanie nowych celów terapeutycznych w chorobach poliglutaminowych” (panel NZ2)

dr hab. Miłosz Ruszkowski – „Poszukiwanie inhibitorów ludzkiej reduktazy δ1-pyrrolino-5-karboksylanu (PYCR1) jako cząsteczek wiodących w rozwoju nowych leków antynowotworowych” (panel NZ7)

dr Anna Wojakowska (wniosek złożony w partnerstwie, którego liderem jest Gdański Uniwersytet Medyczny) – „Egzosomy jako potencjalny biomarker dla monitorowania i prognozowania odrzucania nerki przeszczepionej” (panel NZ7)

dr Joanna Banasiak – „Nowe mechanizmy działania białka MFT, warunkujące wrażliwość nasion Medicago truncatula na kwas abscysynowy podczas kiełkowania” (panel NZ3)

dr Witold Andrałojć (wniosek złożony w partnerstwie, którego liderem jest Politechnika Łódźka) – „Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukleozydów (m5C, hm5C, f5C, ca5C, m1G) w translacji i chorobach człowieka” (panel ST4)

– SONATA 17

dr Paweł Świtoński – „Zgłębienie procesów neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem bezpośredniego profilowania selektywnie wrażliwych neuronów” (panel NZ3)

dr Piotr Małecki – „Bazujące na podstawie informacji strukturalnej opracowanie inhibitorów demetylazy histonów dla terapii przeciwnowotworowej” (panel NZ7, nr 1 na liście rankingowej!)

– PRELUDIUM BIS 3

dr hab. Marzena Wojciechowska – „Niekanoniczny splicing pre-mRNA jest zaangażowany w edytowanie zmutowanego allelu CNBP w dystrofii mięśniowej typu drugiego (DM2)” (panel NZ1)

dr hab. Agnieszka Żmieńko – „Rola transpozonów i epigenetycznej regulacji ekspresji genów w procesie wykształcania brodawek korzeniowych u Medicago truncatula” (panel NZ2)

Skip to content