135. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W dniu 6 grudnia 2023 r. odbyło się 135. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Podczas spotkania uroczyście podziękowanoprofesorowi Markowi Figlerowiczowi, kończącemu trzecią kadencję na stanowisku Dyrektora Instytutu. Przywitano również dr hab. Luizę Handschuh, prof. ICHB, która powołana została na Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN od 1 grudnia 2023 r. Ponadto przedstawiono kandydaturę dr hab.Magdaleny Łuczak, prof. ICHB PAN na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych.

Rada wysłuchała prezentacji dr hab. Agnieszki Kiliszek oraz dr. Witolda Andrałojcia jako kandydatów na kierowników nowych zakładów naukowych w obszarze chemii.

Stopnie doktora nadano mgr. Marcinowi Biesiadzie, mgr inż. Małgorzacie Marszałek-Zeńczak i mgr inż. Marcie Wojnickiej. Wręczono także dyplomy doktorskie dr. Paulinie Nawrockiej-Muszyńskiej oraz dr. Konradowi Pakule. Podczas obrad Rady wyznaczono promotorów w postępowaniu doktorskim mgr Anastasii Satyr oraz promotorów doktorantom szkoły doktorskiej – mgr Alicji Rzepczak, mgr Kindze Plawgo i mgr. Danielowi Fochtmanowi. Podczas Rady zatwierdzono również tematy statutowe, które realizowane będą w 2024 r.

Skip to content