136. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się 136. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Podczas spotkania Pani Wiceprezes PAN prof. Natalia Sobczak wręczyła odznaczenia państwowe pracownikom afiliowanego przy Instytucie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony mgr inż. Artur Binczewski. Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony mgr inż. Robert Pękal, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę zostali odznaczeni mgr inż. Maciej Brzeźniak oraz dr inż. Krzysztof Turza.

Prof. Andrzej Legocki wręczył dyplom doktorski dr Ewelinie Jesion.

Dyrektor Instytutu prof. Luiza Handschuh przedstawiła sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2023.

Następnie Rada nadała stopnie doktora mgr. inż. Markowi Kazimierczykowi (z wyróżnieniem), mgr Żanecie Zarębskiej, mgr Ilkin Aygun-Soyalp oraz mgr inż. Karolinie Świtońskiej-Kurkowskiej (z wyróżnieniem).

Wyznaczeni zostali recenzenci w przewodzie doktorskim mgr inż. Julii Latowskiej-Łysiak oraz mgr. Pawła Pawelczaka. Ponadto wyznaczono promotorów w postępowaniu doktorskim mgr Dagny Lorent, mgr inż. Karoliny Hoffa-Sobiech oraz promotorów doktorantów szkoły doktorskiej mgr Havisha Dinesh, mgr Nivedita Dutta, mgr Seda Nur Hortooglu.

Rada przyjęła zmiany w regulaminie Rady Naukowej ICHB PAN. Dyskutowano również nad zmianami regulaminów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej oraz zmianami w sposobie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Skip to content