137. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W dniu 12 czerwca 2024 r. odbyło się 137. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Na wstępie, w imieniu swoim i całej Rady Naukowej Przewodniczący Rady prof. dr hab. Andrzej Legocki serdecznie pogratulował uzyskania tytułu profesora Pani Marcie Olejniczak i Panu Maciejowi Figlowi.

Następnie, podsumowanie Sesji Sprawozdawczej z działalności Instytutu za rok 2023, która odbyła się 23 maja br.,  przedstawiła Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN. W kolejnej części posiedzenia Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Adam Kubasiński, zaprezentował  plan finansowy Instytutu na rok 2024. Posiedzeniu towarzyszyła prezentacja najlepszej publikacji eksperymentalnej ICHB z 2023 roku, nagrodzonej Nagrodą Dyrektor Instytutu, którą przedstawił dr Ireneusz Stolarek.

Podczas posiedzenia Rady prof. dr hab. Adam Szewczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, wręczył Dyplom nadający Tytuł Członka Honorowego PTBioch Panu Profesorowi Andrzejowi Legockiemu, za wkład w rozwój biochemii oraz wybitne zasługi na rzecz Towarzystwa.

Ponadto powołano recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Adriany Grabowskiej, a także promotorów w postępowaniach doktorskich mgr Anny Wasilewskiej-Burczyk, mgr Anny Wychowaniec, mgr Francesca Canyelles I Font i mgr Masroor Khan. Powołano również promotorów doktorantom szkoły doktorskiej: mgr Emilii Mroczko i mgr Marcinowi Drzewieckiemu.

Skip to content