Agnieszka Konrad powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora ICHB PAN ds. Współpracy

Od października 2023 r. dyrekcja ICHB PAN działa w powiększonym składzie. Nowe stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy zostało stworzono na wniosek Dyrektora prof. Marka Figlerowicza oraz Rady Naukowej ICHB PAN. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez władze Akademii, a następnie zatwierdzony przez Prezesa PAN prof. Marka Konarzewskiego. Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy powierzono Pani Agnieszce Konrad, która jest związana z Instytutem od 2015 roku. Do września 2023 pracowała na stanowisku Kierownika Sekretariatu Naukowego.

Nowo powołanej Pani Dyrektor oraz podległemu Jej pionowi życzymy wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

Skip to content