Artykuł naszych naukowców w „Trends in Biotechnology”

Zespół naukowców w składzie dr Agata Tyczewska (Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych), Prof. Tomasz Twardowski i dr Ewa Woźniak-Gientka (Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju) opublikował artykuł „Agricultural biotechnology for sustainable food security” w specjalnym wydaniu czasopisma Trends in Biotechnology z okazji jego 40. rocznicy działania (21.942 IF).

W artykule przedstawiono problemy związane z osiągnięciem bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie Unii Europejskiej, w świetle programów Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz Europejski Zielony Ład, z uwzględnieniem zagrożeń takich jak pandemia COVID-19 oraz konflikt zbrojny w Europie Wschodniej. Omówiono również potencjał biotechnologii roślin i systemów opartych na sztucznej inteligencji w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego ludności.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779922003419?via%3Dihub

DOI: 10.1016/j.tibtech.2022.12.013

Skip to content