Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Wśród 70 najlepszych infrastruktur zakwalifikowanych do Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej znajduje się aż 11 przedsięwzięć współtworzonych przez ICHB PAN!

30 września 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 70 przedsięwzięć wpisanych na najnowszą Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Z satysfakcją informujemy, że wśród nich aż 11 jest współtworzonych przez ICHB PAN - zarówno Instytut w części biologiczno-chemicznej, jak i PCSS. Przedsięwzięcia te to:

Instytut:

 • WCZT 2.0 Centrum Technologii Przyrostowych i Inżynierii Biomedycznej
 • ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii BiologicznejPCSS:

 • POLFAR – Radiointerferometr o Niskiej Częstotliwości. Rozwój systemu: LOFAR 2.0
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL
 • Krajowe Laboratorium Sieci i Usług 5G wraz z Otoczeniem
 • Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna Infrastruktura dla Składowania i Udostępniania Danych oraz Efektywnego Przetwarzania Dużych Wolumenów Danych w Modelach HPC, BigData i Sztucznej Inteligencji
 • Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC
 • Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC
 • PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
 • PRACE – Współpraca w Zakresie Zaawansowanych Obliczeń w Europie

 
Informacja prasowa MNiSW: HTML
Broszura MNiSW z opisami przedsięwzięć Mapy: PDF

 Aż 11 przedsięwzięć ICHB PAN w nowej wersji "Polskiej Mapy Drogowej"!

07 października 2020