Wśród 70 najlepszych infrastruktur zakwalifikowanych do Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej znajduje się aż 11 przedsięwzięć współtworzonych przez ICHB PAN!

30 września 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 70 przedsięwzięć wpisanych na najnowszą Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Z satysfakcją informujemy, że wśród nich aż 11 jest współtworzonych przez ICHB PAN - zarówno Instytut w części biologiczno-chemicznej, jak i PCSS. Przedsięwzięcia te to:

Instytut:

 • WCZT 2.0 Centrum Technologii Przyrostowych i Inżynierii Biomedycznej
 • ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii BiologicznejPCSS:

 • POLFAR – Radiointerferometr o Niskiej Częstotliwości. Rozwój systemu: LOFAR 2.0
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL
 • Krajowe Laboratorium Sieci i Usług 5G wraz z Otoczeniem
 • Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna Infrastruktura dla Składowania i Udostępniania Danych oraz Efektywnego Przetwarzania Dużych Wolumenów Danych w Modelach HPC, BigData i Sztucznej Inteligencji
 • Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC
 • Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC
 • PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
 • PRACE – Współpraca w Zakresie Zaawansowanych Obliczeń w Europie

 
Informacja prasowa MNiSW: HTML
Broszura MNiSW z opisami przedsięwzięć Mapy: PDF

 Aż 11 przedsięwzięć ICHB PAN w nowej wersji "Polskiej Mapy Drogowej"!

07 października 2020
Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter