Badaczki z ICHB PAN w Academia Net

Prof. dr hab. Anna Pasternak i dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN zostały nominowane przez Radę Narodowego Centrum Nauki do bazy AcademiaNet.

AcademiaNet to portal internetowy prezentujący sylwetki wybitnych kobiet naukowców, wyróżniający i promujący osiągnięcia kobiet w świecie nauki, umożliwiając łatwiejsze odnajdywanie ekspertek w różnych dziedzinach. Celem tej inicjatywy jest stworzenie bazy ekspertów, w której będą dostępne dane najwybitniejszych kobiet naukowców z całego świata, a głównym kryterium wyboru jest doskonałość naukowa oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Link do profilu prof. Pasternak: https://www.academia-net.org/profile/anna-pasternak/87276

Link do profilu prof. Olejniczak: https://www.academia-net.org/profile/marta-olejniczak/87270

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content