Badając ścieki, dowiemy się ilu mieszkańców miasta faktycznie jest chorych na COVID-19

Badania będą możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu niedawno przez Miasto Poznań, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz spółek Aquanet Laboratorium i Aquanet S.A. Pozwoli to nie tylko oszacować skalę zakażeń w Poznaniu, ale też będziemy mieli okazję dokładniej zbadać warianty i mutacje koronawirusa.

Zarówno firmy Grupy Aquanet, jak i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN mają już duże i niezbędne doświadczenie w pobieraniu próbek i badaniu ich pod kątem zawartości RNA wirusa. Takie badania prowadzone są już od zeszłego roku. Ponadto nasi naukowcy w ramach podjętej niedawno współpracy będą uzupełniać badania o  sekwencjonowanie jego genomu. Ma to pozwolić na określenie wariantów wirusa.

autor UM Poznań
Skip to content