Dofinansowanie dla dr Tetiany Iefimenko na pobyt w Zakładzie Genomiki Roślin ICHB PAN

Polska Akademia Nauk wraz z Narodową Akademią Nauk Stanów Zjednoczonych, w ramach programu wsparcia dla badaczy z Ukrainy, przyznały Pani dr Tetianie Iefimenko dofinansowanie na trzymiesięczny pobyt w Zakładzie Genomiki Roślin ICHB PAN, którym kieruje dr hab. Agnieszka Żmieńko, prof. ICHB PAN.

Skip to content