Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN zastępcą Dyrektora ds. Naukowych

11 grudnia 2023 r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w naszym Instytucie objęła dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN. Na nowe stanowisko została powołana przez Dyrektorkę Instytutu, dr hab. Luizę Handschuh, po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Naukową (w dniu 6 grudnia br.)

Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN jest związana z Instytutem od 2006r. Obecnie kieruje Zakładem Proteomiki Biomedycznej.

Nowo powołanej Pani Dyrektor życzymy wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów

Skip to content