Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Dr Jacek Kolanowski został wybrany na prezesa Young Academies Science Advice Structure (YASAS). Celem organizacji jest przystąpienie do Europejskiego Projektu Doradztwa Naukowego  dla  Polityki  w ramach przyszłej wersji programu  SAPEA (Science  Advice  for Policy by  European  Academies).

Więcej informacji dostępnych tutaj.

 

Dr Jacek Kolanowski prezesem YASAS

07 grudnia 2020