Dr Paweł Świtoński w Komitecie Stypendialnym FEBS

W dniach 12-13 lipca br. w Tours we Francji odbyło się spotkanie Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS), podczas którego dr Paweł Świtoński z naszego Instytutu został wybrany do Komitetu Stypendialnego FEBS.

Paweł Świtoński uzyskał stopień doktora w ICHB PAN w 2015 roku. W czasie studiów doktoranckich pracował nad stworzeniem i charakteryzacją nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3. Po doktoracie odbył staż podoktorski w Sanford Consortium for Regenerative Medicine, University of California, San Diego, USA (2016-2017), Center for Neurodegeneration & Neurotherapeutics, Duke University, Durham, USA (2017-2020) oraz na University of California, Irvine, USA (2020-2021). W trakcie stażu badał m.in. wpływ dysregulacji epigenetycznej na procesy związane z naprawą DNA w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 7 (SCA7). Obecnie, w ICHB PAN, koncentruje się na badaniu molekularnych i komórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za selektywną wrażliwość komórek Purkinjego w dziedzicznych ataksjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Narodowej Fundacji na rzecz Ataksji (USA).

Skip to content