Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Autor

Tytuł

Promotor

Data

Dyscyplina
naukowa

PDF do pobrania

Banasiak Joanna

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na stres biotyczny

prof. Michał Jasiński

2013

Biochemia

pdf

Barciszewski Jakub

Strukturalne podstawy działania ludzkiej mięśniowej fosfatazy fruktozo-1,6-bisfosforanu

prof. Mariusz Jaskólski

2017

Biochemia

pdf

Belter Agnieszka

Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu

prof. Mirosława Naskręt- Barciszewska

2015

Biochemia

pdf

Budźko Lucyna

Otrzymywanie ludzkiej deaminazy cytydyny indukowanej aktywacją limfocytów B oraz badania mechanizmów molekularnych leżących u podłoża jej aktywności biologicznej

prof. Marek Figlerowicz

2016

Biochemia

pdf

Cakici Ozgur

Structural studies of rhizobial nodulation proteins related to nod factor biosynthesis

prof. Michał Sikorski

2011

Chemia

pdf
(in English)

Chmielewska Klaudia

Zmiany profilu białkowego korzenia w liniach populacji mapującej jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody

prof. Paweł Bednarek

2016

Biochemia

pdf

Ciesielska Agnieszka

Badanie funkcji biologicznej białka wiążącego cytokininy u Medicago truncatula

prof. Michał Sikorski

2013

Biochemia

pdf

Czapik Tomasz

Badanie struktury i funkcji biologicznych zdeterminowanych
konformacyjnie kwasów nukleinowych.

prof. Ryszard Kierzek

2020

Nauki chemiczne

pdf

Czubak Karol

Analiza somatycznych zmian liczby kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/
biomarkerów odgrywających ważną rolę w raku płuca

prof. Piotr Kozłowski

2016

Biochemia

pdf

de Mezer Mateusz

Struktura regionu powtórzeń trójnukleotydowych w mRNA genu IT15 związanego z chorobą Huntingtona

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2006

Biochemia

pdf

Fiszer Agnieszka

Badania procesu interferancji RNA sekwencji powtórzonych CAG i CUG w kontekście terapii Huntingtona i niektórych
ataksji rdzeniowo- móżdżkowych

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2012

Biochemia

pdf

Framski Grzegorz

Badania nad mechanizmem chemicznej glikozylacji adeniny

prof. Jerzy Boryski

2005

Chemia

pdf

Frątczak Agata

Izoenergetyczne mikromacierze RNA jako narzędzie do badania biologicznie funkcjonalnych RNA

prof. Ryszard Kierzek

2010

Biochemia

pdf

Gałka- Marciniak Paulina

Projektowanie i charaktersytyka wektorów shmiR,
wykorzystujących proces interferencji RNA do wyciszania ekspresji ludzkich genów

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2015

Biochemia

pdf

Gładysz Michał

Acykliczne analogi oligonukleotydów otrzymywane metodą chemii "Click"

 

2015

Chemia

pdf

Gołębiewska Justyna

Nukleozydo Boranofosfoniany- Badania Mechanistyczne i Syntetyczne

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki chemiczne

pdf

Góralski Michał

Zastosowanie mikromacierzowej hybrydyzacji międzygatunkowej w badaniach transkryptomu Nicotiana tabacum

prof. Marek Figlerowicz

2015

Biochemia

pdf

Górska Agnieszka

Rola wariantów sekwencyjnych regionu terminalnego 5' mRNA p53 w inicjacji translacji oraz inhibicja tego procesu za pomocą oligonukelotydów antysensowych

prof. Jerzy Ciesiołka

2014

Biochemia

pdf

Gracz Joanna

Alternatywny splicing jako mechanizm odpowiedzi na stres herbicydowy u kukurydzy zwyczajnej

prof. Tomasz Twardowski

2015

Biochemia

pdf

Grzechowiak Marta

Arabidopsis thaliana proteins involved in signalling pathways: structural and functional studies

prof. Michał Sikorski

2015

Biochemia

pdf
(in English)

Gurda Dorota

Mechanizmy zmian w transkrypcji genów wywołanych przez homocysteine w ludzkich śródbłonka naczyń krwionośnych

prof. Hieronim Jakubowski

2013

Biochemia

pdf

Jackowiak Paulina

Identyfikacja czynników kształtujących strukturę populacji wirusowej w przebiegu

prof. Marek Figlerowicz

2009

Biochemia

pdf

Jakubowski Tomasz

Boranofosfoniany- właściwości i nowe drogi syntezy

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki chemiczne

pdf

Jedrzejczak- Rey Nicolas

Characterization of specialized metabolism pathways involved in immune responses of the model grass Brachypodium distachyon

prof. Paweł Bednarek

2019

Nauki chemiczne

pdf
(in English)

Kasprowicz Aleksandra

Deoksyrobyzmy aktywne w obecności jonów kadmu oraz w środowisku o niskiej wartości pH otrzymane metodą selekcji in vitro

prof. Jerzy Ciesiołka

2015

Biochemia

pdf

Kietrys Anna Maria

Korelacja zmian w molekularnym mechanizmie biosyntezy białka w odpowiedzi na stres wywołany herbicydami w układzie roślinnym

prof. Tomasz Twardowski

2013

Biochemia

pdf

Kiliszek Agnieszka

Badania strukturalne powtórzeń CNG w sekwencjach RNA o znaczeniu w patogenezie TREDs

prof. Wojciech Rypniewski

2011

Biochemia

pdf

Koralewska Natalia

Krótkie cząsteczki kwasów nukleinowych jako regulatory procesu uwalniania mikroRNA z ich prekursorów

prof. Marek Figlerowicz

2017

Biochemia

pdf

Kotkowiak Weronika

Nowe pochodne aptameru wiążącego trombinę o potencjalnych właściwościach antykoagulacyjnych

prof. Anna Pasternak

2017

Biochemia

pdf

Kowalczykiewicz Dorota

Rola piRNA oraz białek Piwi w gametogenezie u Sus Scorfa

prof. Jan Wrzesiński

2014

Biochemia

pdf

Lenartowicz Elżbieta

Badania struktury segmentu 8 RNA wirusa grypy nakierowane na inhibicję jego namnażania

prof. Elżbieta Kierzek

2014

Biochemia

pdf

Lewandowski Dominik

Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białek TROSPA z Ixodes ricinus i OspA z Borrelia burgdorferi

prof. Marek Figlerowicz

2016

Biochemia

pdf

Lisowiec Jolanta

Struktura drugorzędowa i próba regulacji alternatywnego składania pre- mRNA genu MAPT

prof. Ryszard Kierzek

2014

Biochemia

pdf

Małecki Piotr

Structural and Functional Studies of Chitinases from
Extremophiles

prof. Wojciech Rypniewski

2014

Biochemia

pdf
(in English)

Małgowska Magdalena

Badania strukturalne kwadrupleksów RNA utworzonych z trinukleotydowych powtórzeń AGG i UGG

prof. Zofia Gdaniec

2015

Chemia

pdf

Marcinkowska- Swojak Małgorzata

Opracowanie i zatsosowanie nowej metody do genotypowania powszechnego polimorfizmu liczby kopii w genomie człowieka

prof. Piotr Kozłowski

2013

Biochemia

pdf

Matkowska Aleksandra

4-N-podstawione pochodne 5-azacytozyny- synteza, struktura i właściwości chemiczne

prof. Wojciech T. Markiewicz

2020

Nauki chemiczne

pdf

Michalak Paula

Struktura drugorzędowa piątego segmentu vRNA wirusa grypy typu A i jej wykorzystanie w projektowaniu antysensowych oligonukleotydów

prof. Elżbieta Kierzek

2018

Biochemia

pdf

Mleczko Anna

Krótkie niekodujące RNA (tRF i sdRNA) asocjujące z rybosomami w Saccharomyces cerevisiae – geneza i funkcje regulatorowe w zróżnicowanych warunkach środowiskowych

prof. Kamilla Bąkowska- Żywicka

2020

Nauki chemiczne

pdf

Muth Dorota

Rola fenolowych metabolitów wtórnych w reakcji obronnej łubinu podczas antraknozy powodowanej przez grzyb Colletotrichum lupini

prof. Maciej Stobiecki

2010

Biochemia

pdf

Nowacka Martyna

Produkty degradacji RNA jako potencjalne cząsteczki regulatorowe i biomarkery umożliwiające analizę zmian zachodzących w komórce roślinnej

prof. Marek Figlerowicz

2010

Biochemia

pdf

Orłowska Anna

Synteza chemiczna i właściwości poliamino-2'-
deoksyoligonukleotydów i poliamino-2'-O- metrylorybooligonukleotydów

prof. Wojciech T. Markiewicz

2005

Chemia

pdf

Pawela Aleksandra

Rola transporterów ABCG w dystrybucji kwasu abscysynowego u Medicago truncatula

prof. Michał Jasiński

2020

Biochemia

pdf

Perla- Kajan Joanna

Wpływ N-homocysteinylacji na strukturę funkcję białek człowieka

prof. Hieronim Jakubowski

2006

Chemia

pdf

Pokornowska Maria

Aktywność ludzkiej rybonukleazy Dicer wspierająca parowanie cząsteczek kwasów nukleinowych: odkrycie, charakterystyka biochemiczna i potencjalne znaczenie biologiczne

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak

2020

Nauki chemiczne

pdf

Popenda Łukasz

Analiza strukturalna wybrzuszonych dupleksów RNA metodami biomolekularnej spektroskopii NMR

prof. Zofia Gdaniec

2008

Chemia

pdf

Rachwalak Marta

Poszukiwania nowych pochodnych 5'-difosforanów nukleozydów o potencjalnej aktywności anty-HIV. Badania chemiczne i biologiczne

prof. Jacek Stawiński

2020

Nauki biologiczne

pdf

Rulka Anna

Sekwencjonowanie oligonukleotydowych bibliotek
kombinatorycznych za pomocą spektrometrii mas

prof. Wojciech T. Markiewicz

2010

Chemia

pdf

Ruszkowski Miłosz

Structural and Biochemical Studies on Proteins Involved in Hormonal Regulation in Plants

prof. Michał Sikorski

2014

Biochemia

pdf
(in English)

Sikora Marta

Metabolizm tiolaktonu homocysteiny i rola procesu N-homocysteinylacji białek

prof. Hieronim Jakubowski

2010

Biochemia

pdf

Sobkowski Michał

Chemiczna synteza nieradioizotopowych sond molekularnych

prof. Adam Kraszewski

1997

Chemia

pdf

Soszyńska- Jóźwiak Marta

Struktura drugorzędowa segmentu 5 RNA(+) wirusa grypy oraz jej konserwatywne motywy strukturalne

prof. Elżbieta Kierzek

2016

Biochemia

pdf

Stolarek Ireneusz

Historia biologiczna populacji ludzkich zamieszkujących obszar współczesnej Polski w pierwszych wiekach naszej ery –interdyscyplinarne badania archeogenomiczne

prof. Marek Figlerowicz

2020

Nauki biologiczne

pdf

Swarcewicz Barbara

Ocena zmian profili metabolitów jęczmienia
(Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody

prof. Maciej Stobiecki

2014

Biochemia

pdf

Szabat Marta

Badania termodynamiczne, strukturalne i biologiczne niekanonicznych form DNA i RNA

prof. Ryszard Kierzek

2017

Biochemia

pdf

Szlenkier Maurycy

Funkcjonalizacja układu cis-diolowego rybonukleozydów z wykorzystaniem struktur anhydrocyklicznych

prof. Jerzy Boryski

2017

Chemia

pdf

Szpotkowska Joanna

Region termalny 5' mRNA p53 u myszy: struktura i funkcja

prof. Jerzy Ciesiołka

2020

Nauki chemiczne

pdf

Śliwiak Joanna

Complexes of PR-10 proteins with plant hormones: crystallographic and biophysical studies

prof. Mariusz Jaskólski

2017

Biochemia

pdf
(in English)

Świtoński Paweł

Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo- móżdżkowej typu 3 (SCA3)

prof. Włodzimierz Krzyżosiak

2015

Biochemia

pdf

Tworak Aleksander

Otrzymywanie i charaktersytyka białek typu Dicer pochodzących z modelowej rośliny bobowatej Medicago Truncatula

prof. Marek Figlerowicz

2014

Biochemia

pdf

Uszczyńska Barbara

Optymalizacja ścieżek analizy niestandardowych danych uzyskiwanych przy użyciu mikromacierzy DNA

prof. Piotr Kozłowski

2013

Biochemia

pdf

Utyro Olga

Hiperhomocysteinemia, Dynamika Telomerów, Markery Senescencji, BLMH, GLOD4, i Choroba Alzheimera: Badania na Ludziach i Modelach Mysich

prof. Hieronim Jakubowski

2020

Nauki chemiczne

pdf

Witkowska Agnieszka

Synteza i badania fizykochemiczne pochodnych 1,2-Bis(pirydylo)-etylenu jako potencjalnych, termowrażliwych znaczników fluoroscencyjnych

prof. Marcin K. Chmielewski

2019

Nauki chemiczne

pdf

Wojakowska Anna

Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w materiale roślinnym

prof. Maciej Stobiecki

2013

Biochemia

pdf

Wróblewski Jacek

Zaburzenie sygnalizacji płciowej u myszy z deficytem syntazy β- cystationiny

prof. Hieronim Jakubowski

2020

Nauki biologiczne

pdf

Żmieńko Agnieszka

Profilowanie ekspresji genów łubinu wąskolistnego w badaniach nad symbiotycznym wiązaniem azotu

prof. Andrzej Legocki

2006

Biochemia

pdf

Żydowicz- Machtel Paulina

Rola elementów strukturalnych w regionie terminalnym 5' transkryptów mRNA genu TP53 w procesie inicjacji translacji

prof. Jerzy Ciesiołka

2018

Biochemia

pdf

Dysertacje

W poniższej tabeli podane są rozprawy doktorskie z dostępną pełną treścią. Lista wszystkich doktoratów z ICHB PAN dostępna jest tu: pdf.

Rozprawy udostępniane są na licencji CC-BY-SA