Finansowanie badań nad SARS-CoV-2 w ramach ISIDORe EU-OpenScreen

Projekt prof. Elżbiety Kierzek “Finding small molecule inhibitors targeting SARS-CoV-2 RNA” otrzymał finasowanie w konkursie ISIDORe EU-OpenScreen. W ramach projektu zostanie przeprowadzona wysokoprzepustowa analiza przesiewowa (high-throughput screening) z wykorzystaniem biblioteki 100 000 ligandów niskocząsteczkowych [European Chemical Biology Library (ECBL)] w Helmholtz-Centre for Infection Research – Braunschweig (Niemcy). Wyselekcjonowane ligandy będą badane pod kątem aktywności inhibitorowych na wirusie SARS-CoV-2 w laboratorium BSL3. Celem badań jest znalezienie skutecznych niskocząsteczkowych inhibitorów replikacji SARS-CoV-2 mogących być potencjalnymi lekami na COVID-19.

Skip to content