Honorowe wyróżnienie Komitetu Krystalografii PAN — Diamenty 2023

Publikacja autorstwa dr Marty Grzechowiak, dr Agnieszki Ruszkowskiej, dr Joanny Śliwiak, dr hab. Anny Urbanowicz, prof. dr hab. Mariusza Jaskólskiego oraz dr hab. Miłosza Ruszkowskiego pt. „New aspects of DNA recognition by group II WRKY transcription factor revealed by structural and functional study of AtWRKY18 DNA binding domain”, opublikowana w International Journal of Biological Macromolecules 213 (2022) 589–601 (https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.186), otrzymała honorowe wyróżnienie DIAMENTY 2023, za najlepszą pracę krystalograficzną opublikowaną przez polskich autorów w 2022 r. Jest to duże osiągnięcie, które potwierdza znaczący wkład naszego zespołu w dziedzinie badań nad DNA i czynnikami transkrypcyjnymi. Gratulujemy!

Skip to content