Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN po raz piąty został laureatem Nagrody Kryształowej Brukselki! W tym roku Kryształowe Brukselki trafiły do osób i organizacji, których aktywność w największym stopniu przełożyła się na udział Polski w unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020.

Nagroda Kryształowej Brukselki  przyznawana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. W tym roku miała miejsce 9 edycja tego wyróżnienia. Do tej pory ICHB PAN wraz z PCSS był nominowany w każdej z nich, a laureatem został pięciokrotnie: w latach 2004, 2010, 2016, 2018 i 2020, co stawia go na pozycji wyróżniającego się lidera wśród instytutów naukowych i badawczych.

Informacja o tegorocznej nagrodzie znajduje się na stronie KPK: Najlepsi w Horyzoncie 2020 otrzymali Kryształowe Brukselki 2020.

 

ICHB PAN laureatem Nagrody Kryształowej Brukselki 2020

22 grudnia 2020