ICHB PAN na Kongresie BIO 2023 w Szczecinie

W dniach 13-16 września w Szczecinie odbył się Kongres BIO 2023. Był to piąty kongres BIO i jednocześnie 52-gie spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Tym razem organizatorem był Oddział Szczeciński PTBioch, kierowany przez prof. Barbarę Dołęgowską. Inaugurujący Kongres wykład Parnasa wygłosił prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. W wydarzeniu wzięło udział 254 uczestników, wśród których obecni byli również naukowcy z naszego Instytutu. Odbyło się 68 wykładów w ramach 21 sesji tematycznych, przedstawiono 44 doniesienia ustne i 127 prezentacji posterowych. Sesję zatytułowaną RNA deregulation in disease and RNA therapeutics organizowała dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB PAN, natomiast sesji New trends in structural biology przewodniczył dr hab. Miłosz Ruszkowski, prof. ICHB PAN. Instytut reprezentowała również dr hab. Kamilla Grzywacz, prof. ICHB PAN, redaktor naczelny Postępów Biochemii wydawanych przez PTBioch, która zaprezentowała nowym członkom Towarzystwa możliwości publikowania w kwartalniku.

W czasie Kongresu Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTBioch podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem uznania ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność Towarzystwa.

Ponadto wyłoniono laureatów Nagrody Mozołowskiego za doniesienia plakatowe. Intencją tej nagrody jest wyróżnienie młodych pracowników naukowych za szczególnie interesujące przedstawienie prac biochemicznych. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się mgr inż. Julian Zacharjasz z Zakładu Niekodujących RNA.

Na zakończenie spotkania prof. Marek Figlerowicz i dr hab. Zbigniew Warkocki, prof. ICHB PAN zaprosili wszystkich do uczestnictwa w kolejnym zjeździe PTBioch za dwa lata. Kongres BIO 2025 odbędzie się w Poznaniu!

Skip to content