IMPULSE – nowy projekt w ramach EU-OPENSCREEN

EU-OPENSCREEN ERIC to konsorcjum oferujące unikatową infrastrukturę badawczą w obszarze biologii chemicznej, zapewniające wysokiej jakości usługi w dziedzinie wysokowydajnych badań przesiewowych i chemii medycznej dla użytkowników ze środowiska akademickiego i przemysłowego. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest partnerem tego konsorcjum od 2019r.

Celem rozpoczynającego się projektu IMPULSE (IMProving User experience, Long-term sustainability and Services of EU-OPENSCREEN) jest doskonalenie i rozwój usług oferowanych przez EU-OPENSCREEN. Projekt IMPULSE stanowi odpowiedź na wzrastającą złożoność procesów związanych z odkrywaniem leków. Inicjatywa ma na celu opracowanie, walidację oraz integrację nowych usług wspieranych przez sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe oraz innowacyjne modele komórkowe połączone z badaniami genetycznymi opartymi na technologiach CRISPR-Cas9/RNAi. Dodatkowo będą kontynuowane prace wdrożeniowe dotyczące wspólnych standardów operacyjnych zapewniających zwiększenie odtwarzalności danych i ich interoperacyjności. W projekcie bierze udział 25 partnerów z 10 krajów. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu HORIZON EUROPE.

W spotkaniu otwierającym projekt w Berlinie wzięły udział dr Dorota Kwiatek i dr Dorota Jakubczyk z Centrum Biologii Chemicznej ERIC działającego w ramach ICHB PAN.

Skip to content