A Roadmap for Plant Genome Editing

Zapraszamy do lektury: ‘A Roadmap for Plant Genome Editing’

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dotyczącą edycji genów pt. ‘A Roadmap for Plant Genome Editing’ redagowaną przez Agnès Ricroch, Dennis Eriksson, Dragana Miladinovic, Jeremy Sweet, Katrijn Van Laere oraz Ewę Woźniak-Gientka z ICHB PAN, wydaną przez SPRINGER. Publikacja ta, dostępna pod adresem:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-46150-7

Publikacja jest zbiorem artykułów autorstwa 77 badaczy z 21 krajów, prezentujących przegląd różnorodnych metod edycji genów roślinnych. W ramach publikacji omówiono potencjał zastosowania edycji genów do poprawy plonów, jakości lub odporności różnych upraw rolnych, ogrodniczych i leśnych. Ponadto książka zawiera analizy regulacji prawnych dotyczące nowych technik genomowych (ang. new genomic techniques) w Unii Europejskiej oraz innych krajach. Dodatkowo czytelnicy znajdą rozdziały poświęcone postawom społecznym i konsumenckim wobec edycji genów roślinnych.

Warto podkreślić, że książka powstała w ramach współpracy w projekcie COST PlantEd (CA18111)  ‘Genome editing in plants – a technology with transformative potential’.

Więcej informacji na temat COST można znaleźć pod adresem:

https://www.cost.eu/actions/CA18111/

Skip to content